Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Zarządzenie Nr 249/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia, przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Programu pod nazwą „Wspólne podwórko 2020”
Do pobrania
PMG 249/20 - Zarządzenie
2020-03-02
pdf | 175,04 KB
PMG 249/20 - Załącznik
2020-03-02
pdf | 432,99 KB
Załącznik nr 1 do Regulaminu
2020-03-02
pdf | 278,6 KB
Załącznik nr 2 do Regulaminu
2020-03-02
pdf | 268,21 KB
Załącznik nr 3 do Regulaminu
2020-03-02
pdf | 191,21 KB
Załącznik nr 4 do Regulaminu
2020-03-02
pdf | 145,57 KB
Załącznik nr 5 do Regulaminu
2020-03-02
pdf | 177,48 KB
Załącznik nr 6 do Regulaminu
2020-03-02
pdf | 178,01 KB
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij