Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Kolejna edycja programu "Wspólne podwórko" wystartowała!

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji programu „Wspólne podwórko”, dzięki któremu wspólnie wpływamy na poprawę jakości środowiska zamieszkania poprzez projekt, realizację i przejęcie odpowiedzialności za przestrzeń sąsiedzką.

Dotychczas w ramach programu zrealizowaliśmy już 131 projektów, dzięki którym przestrzenie sąsiedzkie w różnych lokalizacjach Gdańska zostały uporządkowane i zagospodarowane zgodnie z wolą mieszkańców. Część z nich zyskała tereny rekreacyjne, place zabaw i nowe miejsca parkingowe. Inne doczekały się remontów wiat śmietnikowych oraz nasadzeń i trawników. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w działania obywatelskie, wspólnie udało nam się wpłynąć na poprawę środowiska mieszkaniowego Gdańska.

W tym roku maksymalna kwota dofinansowania na zagospodarowanie lub remont podwórka to 80 000 zł. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest posiadanie tytułu prawnego do terenu (dzierżawa/współdzierżawa), opracowanie projektu zagospodarowania, kosztorysu wraz z przedmiarem prac, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz otrzymanie wszystkich niezbędnych pozwoleń wynikających z przepisów budowlanych.     

Wnioski wraz dokumentacją  składać można do 15 maja 2020 r. do godz. 15:00 w kancelarii Gdańskich Nieruchomości przy ul. Partyzantów 74, pok. 8. Będą one podlegać ocenie Komisji, która do 1 czerwca 2020 r. ogłosi listę podwórek, które dzięki wsparciu w postaci dofinansowania, do końca roku zyskają nową odsłonę. W dalszej kolejności Gdańskie Nieruchomości przygotują i ogłoszą zamówienie publiczne oraz wyłonią wykonawcę robót, który pod nadzorem przedstawicieli: Gdańskich Nieruchomości i wnioskodawców wykona zaprojektowaną rewaloryzację.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij