Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Informacja dotycząca koronawirusa

W związku z zagrożeniem zakażeniem SARS-CoV-2 i COVID-19, jak również potwierdzeniem pierwszych zachorowań w Polsce, zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi oraz do realizowania zaleceń wydanych przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Podstawowymi sposobami ograniczenia ryzyka zarażenia są m.in.:

- częste mycie rąk wodą z mydłem / przecieranie rąk chusteczkami bądź żelami do dezynfekcji na bazie alkoholu

- zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zgiętym łokciem bądź chusteczką, którą należy natychmiast wyrzucić i umyć ręce

- unikanie bliskiego kontaktu z każdym kto ma gorączkę i kaszel

- dokładne gotowanie mięsa i jajek

- unikanie kontaktu z chorymi i bezpańskimi zwierzętami

Informujemy również, że w siedzibach Gdańskich Nieruchomości wdrożono środki zapobiegawcze mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Nasi pracownicy pouczeni zostali w zakresie środków zaradczych, otrzymali także pełną informację dotyczącą sytuacji mogących stanowić ryzyko zarażenia wirusem. 

W celu ograniczenia ryzyka zachęcamy aby sprawy, które nie wymagają osobistej wizyty w naszej siedzibie, w miarę możliwości załatwiać drogą telefoniczną bądź mailową. Przypominamy także, że wszelkie zgłoszenia oraz pytania dotyczące spraw administracyjnych, możecie Państwo kierować do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej.

W ramach Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wspólnie z pozostałymi jednostkami miasta, podejmujemy działania mające na celu wzrost bezpieczeństwa i przypominamy, że stosowanie się do zaleceń ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa i zachorowania.

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij