Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Gdański Program Wsparcia Przedsiębiorców

Ulga w czynszu w lokalach użytkowych Gminy Miasta Gdańska.

Miasto Gdańsk aktywnie dostosowuje się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji wywołanej epidemią SARS- CoV-2, która skutkować będzie głębokimi zmianami w przestrzeni gospodarczej. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, których działalność z uwagi na zagrożenie epidemiczne została ograniczona, miasto wdraża pakiet pomocowy. Jak zapewnia Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak: „Będziemy walczyć o każde miejsce pracy w tym mieście, o każdego pracownika i każdego pracodawcę”. W ramach działań pomocowych, w Gdańsku wdrożony został Gdański Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców. Zakłada on m.in. ulgę w płatności czynszu za wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Gdańska za miesiąc kwiecień, dla przedsiębiorców z branży znajdującej się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566,577).

⇒ Ulga w czynszu w lokalach użytkowych Gminy Miasta Gdańska na 1 miesiąc z możliwością zawieszenia obowiązku płatności za kolejne 2 miesiące 

Aby skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Miasto, w zakresie ulgi lub odroczenia płatności za najem lokalu użytkowego, w terminie do 30 kwietnia 2020 r., należy zwrócić się do Gdańskich Nieruchomości z wnioskiem, podpisanym przez osobę zobowiązaną do wniesienia należności - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku osób prawnych lub podmiotów figurujących w KRS przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanej w KRS, w przypadku działania pełnomocnika Wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.

UWAGA!

Jako że wszyscy wciąż mierzymy się z narastającymi skutkami epidemii COVID-19, władze miasta zdecydowały o udzieleniu obniżki w zapłacie czynszu najmu także za miesiąc maj 2020 r. na kwotę 1 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą w lokalach komunalnych.

Ci, którzy o ulgę za miesiąc maj nie wnioskowali, mają możliwość złożenia wniosku do końca maja 2020 r. i otrzymania obniżki czynszu do kwoty 1 zł za bieżący miesiąc. 

Przedsiębiorcy, którzy  złożyli wnioski w terminie do 30  kwietnia 2020 r. wnioskując o udzielenie ulgi za miesiąc maj i otrzymali wsparcie, zwolnieni są z obowiązku ponownego składania wniosku.

Powyższe ulgi dotyczą również organizacji pozarządowych, które prowadzą swoją działalność w lokalach należących do miasta.

Wnioski o udzielenie ulgi w opłatach czynszu za lokal użytkowy kierować można do Gdańskich Nieruchomości:

⇒ w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym

⇒ w formie elektronicznej wysyłając podpisany skan wniosku na adres programwsparcia@nieruchomoscigda.pl lub sekretariat@nieruchomoscigda.pl (oryginał podpisanego wniosku należy również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk)

⇒ za pośrednictwem poczty na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

⇒ w formie pisemnej za pośrednictwem skrzynki wrzutowej znajdującej się w budynku Gdańskich Nieruchomości, przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku

Przedstawione rozwiązania to zaledwie część pakietu wsparcia. Miasto nieustannie pracuje nad kolejnymi działaniami, które pozwolą wesprzeć przedsiębiorców i zminimalizować skutki zachodzących w przestrzeni gospodarczej zmian.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ulgi w opłatach czynszu:

⇒  Dział Nieruchomości, tel. 58 309 10 12

 

Do pobrania
Załączniki:
Zarządzenie 2020-04-08 pdf | 212,12 KB pobierz
Załącznik nr 1 2020-04-08 pdf | 561,42 KB pobierz
Wniosek nr 2 2020-04-08 pdf | 569,43 KB pobierz
Wniosek NGO 2020-05-15 pdf | 494,08 KB pobierz
Załącznik nr 3 2020-05-26 pdf | 514,88 KB pobierz
Wniosek NGO 2020-05-26 pdf | 702,53 KB pobierz
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij