Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wsparcie mieszkańców Gdańska w czasie epidemii

Przesunięcie terminu regulacji wysokości stawki czynszu, wydłużony okres obwiązywania umów najmu, czy przesunięcie terminu wypowiedzenia umowy to kolejne formy wsparcia mieszkańców Gdańska.

Biorąc pod uwagę okoliczności wywołane negatywnymi skutkami epidemii SARS-CoV-2, które w znacznym stopniu wpłynęły na sytuację ekonomiczną  mieszkańców, do 30 czerwca 2020 r. wydłużone zostały terminy obowiązywania:

- umów okresowych najmu lokali komunalnych, socjalnych i pomieszczeń   tymczasowych
- dotychczasowych wypowiedzeń umów lokali komunalnych
- obowiązywania obecnej stawki czynszu

Regulacja wysokości stawki czynszu, będąca elementem uchwalonego przez Radę Miasta Gdańska w listopadzie 2019 r. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy, przesunięta została na lipiec 2020 r. Do tego czasu obowiązują dotychczasowe stawki za najem 1 m² mieszkania stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska.

Wydłużeniu uległ również okres obowiązywania umów najmu lokali komunalnych zawartych na czas określony a także umów najmu lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych. Dotychczasowe umowy obowiązują do 30 czerwca 2020 r. bez konieczności wnioskowania o przesunięcie terminu. Wniosek o przedłużenie umowy, w zależności od rozwoju sytuacji, składać będziemy najwcześniej w lipcu 2020 r.

Gdańskie Nieruchomości oferują wiele form wsparcia dla osób zagrożonych zadłużeniem lub borykających się z problemem zadłużenia. Osoby, które mają problem z bieżącym regulowaniem opłat z tytułu użytkowania lokali, którymi administrujemy skorzystać mogą z m.in. z możliwości rozłożenia zadłużenia na raty, odroczenia spłaty należności, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, również z umorzenia zadłużenia. Szczególnie korzystną formą oferowanej przez nas pomocy jest możliwość świadczenia usług wzajemnych, tzw. odpracowania należności. Z tej formy rozwiązania problemu zadłużenia każdego roku korzysta wielu mieszkańców. Stawka za godzinę świadczenia usług wzajemnych wynosi 15 zł/h (brutto=netto). Odpracować można nie tylko własne zadłużenie, ale również zadłużenie np. członków rodziny. Osoba wykonująca świadczenia osobiste nie utraci zasiłku dla osób bezrobotnych

Specjalnie dla naszych mieszkańców uruchomiliśmy infolinię gdzie uzyskać można wszelkie informacje na temat możliwych form wsparcia:

Infolinia specjalna

-> 58 520 43 29

->  wsparciemieszkancow@nieruchomoscigda.pl 

Pamiętajmy! Ponad 90% osób, które skorzystały z naszej pomocy w pierwszych miesiącach od powstania problemu, na bieżąco regulują swoje należności. Nie zwlekaj! Zadzwoń – napisz, porozmawiamy! Im szybciej podejmiemy wspólne działania, tym większa szansa na uniknięcie zadłużenia! 

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij