Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Poszukujemy wykonawcy, który przeprowadzi remont pierwszego budynku, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Po intensywnym okresie opracowania niezbędnej dokumentacji rozpoczynamy fazę wykonawczą Rewitalizacji budynków mieszkalnych. Poszukujemy wykonawcy prac dla pierwszego z 45 budynków, które wyremontujemy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

W ramach Gminnego Programu rewitalizacji, przy wsparciu środków unijnych, Gdańskie Nieruchomości realizują zadania zawiązane z modernizacją zasobu mieszkalnego.

Na 4 obszarach objętych programem pracom remontowym, w różnym zakresie, poddanych zostanie 45 budynków mieszkalnych.

W ubiegłym roku,  w ramach realizacji zadań związanych z Rewitalizacją zrealizowaliśmy kompleksowy remont trzech lokali przeznaczonych na działania społeczne. Działające na Dolnym Mieście Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin, Youth Point w Nowym Porcie oraz Centrum Wsparcia Seniora przy ul. Biskupiej 4 to miejsca, które powstały w ramach działań rewitalizacyjnych i już służą mieszkańcom.

Zadanie Rewitalizacji Dolnego Miasta obejmie remont 10 budynków mieszkalnych. W tym tygodniu ogłosiliśmy przetarg na remont budynku przy Placu Wałowym 5A. To pierwszy budynek, który przejdzie modernizację w ramach projektu Rewitalizacji Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku.  Prace modernizacyjne obejmą m.in. wykonanie izolacji z uzupełnieniem ubytków w murach, remonty elewacji z wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej w częściach wspólnych budynków, zewnętrzne docieplenie ścian czy przebudowy wejść do budynków. Dla pozostałych budynków pozyskiwane są ostatnie zgody. Również w nich prace powinny rozpocząć się w 2021 r.

Również w ramach Programu Rewitalizacji, już wkrótce 13 budynków znajdujących się na Biskupiej Górce, poddanych zostanie kompleksowym remontom. Dla wszystkich budynków zakończone już zostały prace projektowe. Większość projektów została już opracowana i uzyskała niezbędne uzgodnienia, co pozwoli nam w najbliższym czasie ogłosić postępowania na wyłonienie wykonawców, którzy zrealizują roboty.

Rewitalizacja Nowego Portu obejmie remont 10 budynków, zlokalizowanych m.in. przy ul. Rybołowów, Strajku Dokerów oraz Wolności. Budynki przejdą modernizację w zakresie remontu elewacji z wykonaniem drenażu, izolacji i docieplenia oraz wymianę stolarki w częściach wspólnych budynków. Otrzymaliśmy już pozwolenia na budowę dla 5 budynków. W trakcie przygotowania jest dokumentacja przetargowa na wykonanie robót.

Podobnie sytuacja ma się w przypadku Oruni. W tej dzielnicy, w zakresie zbliżonym do Nowego Portu i Dolnego Miasta, remont przejdzie 13 budynków przy Trakcie św. Wojciecha, ul. Rejtana i Gościnnej. Przystąpiliśmy już do przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację prac. W najbliższych tygodniach planujemy ogłoszenie przetargów i wyłonienie wykonawców również dla części budynków na Oruni.

Przedsiębiorców zapraszamy do zapoznania się z treścią postępowania i składania ofert:  https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie-4974.htm 

Więcej informacji na temat Rewitalizacji budynków w zakładce https://www.nieruchomoscigda.pl/inwestycje/wspolfinansowane-ue

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij