Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Mieszkasz w lokalu komunalnym w Gdańsku i masz kłopoty z płatnością za czynsz?

Zgłoś się do nas i porozmawiajmy o Twoim zadłużeniu!

Jednym z realizowanych przez nas zadań w ramach obsługi nieruchomości jest windykacja należności, którą prowadzimy w podziale na windykację upominawczą oraz egzekucyjną. W ramach windykacji upominawczej, poza informowaniem mieszkańców o stanie konta finansowego zajmowanego lokalu, wzywamy także do zapłaty należności w przypadku wystąpienia zwłoki w zapłacie. Bardzo ważnym elementem windykacji upominawczej jest wsparcie mieszkańców w celu uniknięcia powstawania lub wzrostu zadłużenia.

Osobom zagrożonym zadłużeniem lub borykającym się z problemem zadłużenia oferujemy wiele form wsparcia. Najemcy, którzy mają problem z bieżącym regulowaniem opłat z tytułu użytkowania lokali, którymi administrujemy skorzystać mogą m.in. z możliwości rozłożenia zadłużenia na raty, odroczenia spłaty należności, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, również z umorzenia zadłużenia.

Szczególnie korzystną formą oferowanej przez nas pomocy jest możliwość świadczenia usług wzajemnych, tzw. odpracowania należności. Z tej formy rozwiązania problemu zadłużenia każdego roku korzysta wielu mieszkańców. Stawka za godzinę świadczenia usług wzajemnych wynosi 15 zł/h (brutto=netto). Odpracować można nie tylko własne zadłużenie ale również zadłużenie np. członków rodziny. Co ważne, osoba wykonująca świadczenia osobiste nie utraci zasiłku dla osób bezrobotnych. 

Ponad 90% osób, które skorzystały z naszej pomocy w pierwszych miesiącach od powstania problemu, dziś na bieżąco reguluje swoje należności.

Nie zwlekaj! Zadzwoń – napisz, porozmawiajmy! Im szybciej podejmiemy wspólne działania, tym większa szansa na uniknięcie zadłużenia! 

Szczegółowe informacje o formach wsparcia ->  https://www.nieruchomoscigda.pl/wsparcie-osob-zadluzonych

   

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij