Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii SARS-CoV-2

Gdańscy przedsiębiorcy ponownie liczyć mogą na wsparcie Miasta w trudnym czasie. W ramach pomocy najemcy gminnych lokali użytkowych lub dzierżawionych nieruchomości gminnych skorzystać mogą z czasowego obniżenia wysokości czynszu.

To pomoc dla wszystkich, których działalność została czasowo zawieszona w związku z obowiązującymi w Polsce ograniczeniami, ale także dla tych przedsiębiorców, których dochody znacząco zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym.  O wsparcie mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w gminnych lokalach użytkowych. Dzięki otrzymanej pomocy najemca uzyska obniżkę czynszu za miesiąc listopad 2020 r. do kwoty 1 zł oraz wstrzymanie czynności egzekucyjnych w odniesieniu do należności za miesiące listopad i grudzień 2020 r.

Wnioski o udzielenie ulgi w opłatach czynszu za lokal użytkowy kierować można do Gdańskich Nieruchomości:

⇒ W formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

⇒ W formie elektronicznej wysyłając podpisany skan wniosku na adres  programwsparcia@nieruchomoscigda.pl lub sekretariat@nieruchomoscigda.pl (oryginał podpisanego wniosku należy również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk).

⇒ Za pośrednictwem poczty na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk.

⇒ W formie pisemnej za pośrednictwem skrzynki wrzutowej znajdującej się w budynku Gdańskich Nieruchomości, przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.

Przedstawione rozwiązania to zaledwie część pakietu wsparcia. Miasto nieustannie pracuje nad kolejnymi działaniami, które pozwolą wesprzeć przedsiębiorców i zminimalizować skutki zachodzących w przestrzeni gospodarczej zmian.

Termin składania wniosków dla przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z gastronomią, usługami związanymi z poprawą kondycji fizycznej, a także baseny, siłownie, kluby i centra fitness to 30 listopada 2020 r. Natomiast przedsiębiorcy związani z innymi branżami mogą składać wnioski do 31 grudnia 2020 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ulgi w opłatach czynszu:

Dział Nieruchomości, tel. 58 309 10 12

Do pobrania
Wniosek nr 1
2020-11-21
pdf | 210,36 KB
Wniosek nr 2
2020-11-21
pdf | 215,55 KB
Zarządzenie Nr 136_2020
2020-11-25
pdf | 68,2 KB
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij