Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Rewitalizacja nabiera rozpędu! Poznaliśmy wykonawcę prac dla pierwszego budynku, który przejdzie modernizację w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na Dolnym Mieście.

Po intensywnym okresie opracowania niezbędnej dokumentacji i zbierania ofert, rozpoczął się etap weryfikacji wniosków złożonych w postępowaniach i wyłaniania wykonawców prac w pierwszych budynkach mieszkalnych w rejonach objętych Rewitalizacją. Wyłoniliśmy wykonawcę remontu budynku przy Placu Wałowym 5A, a już wkrótce poznamy także wykonawców, którzy podejmą się remontu 10 budynków w Nowym Porcie.

Na 4 obszarach Gdańska objętych programem, pracom remontowym poddanych zostanie 45 budynków mieszkalnych. Dotychczas w ramach realizacji zadań związanych z Rewitalizacją, Gdańskie Nieruchomości zrealizowały już kompleksowy remont trzech lokali przeznaczonych na działania społeczne. Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin działające na Dolnym Mieście, Youth Point w Nowym Porcie oraz Centrum Wsparcia Seniora przy ul. Biskupiej 4 to miejsca, które powstały w ramach działań rewitalizacyjnych i już służą mieszkańcom.W ramach Gminnego Programu rewitalizacji, przy wsparciu środków unijnych, Gdańskie Nieruchomości realizują zadania zawiązane z modernizacją zasobu mieszkalnego.

Na Dolnym Mieście modernizację przejdzie 10 budynków. Dla pierwszego z nich, przy Placu Wałowym 5A wyłoniliśmy już wykonawcę, którym został Zakład Budowlano-Dekarski Marek Plechowski z siedzibą w Gdańsku. W tym tygodniu zaplanowane jest podpisanie umowy, zgodnie z którą  jeszcze w tym miesiącu wykonawca wprowadzony zostanie na budowę. W połowie 2021 r. ocenić będziemy mogli efekty przeprowadzonej modernizacji. Dla pozostałych budynków pozyskiwane są ostatnie zgody, także w nich prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Budynek objęty Rewitalizacją przy ul. Placu Wałowym 5A na Dolnym Mieście

Zadanie Rewitalizacji Nowego Portu obejmie remont 10 budynków mieszkalnych przy ul. Wolności, Wilków Morskich, Rybołowców, Na Zaspę oraz Strajku Dokerów. Pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy przetargi na remont wszystkich budynków objętych Rewitalizacją w Nowym Porcie. W postępowaniach na remont tych budynków, złożonych zostało 19 ofert, które obecnie weryfikujemy. Przy wyborze ofert, decydującymi kryteriami będą m.in. termin wykonania robót, okres udzielanej gwarancji na wykonane prace i zaproponowana przez oferentów cena. Wyłonienie wykonawców i rozpoczęcie prac planujemy jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku.

Budynek objęty Rewitalizacją przy ul. Rybołowców 8 w Nowym Porcie

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, także 13 budynków znajdujących się na Biskupiej Górce poddanych zostanie remontom. Dla większości budynków zakończone już zostały prace projektowe. Większość projektów została już opracowana  i uzyskała niezbędne uzgodnienia, co pozwoli nam w najbliższym czasie ogłosić postępowania na wyłonienie wykonawców, którzy zrealizują kompleksowe roboty.

Budynki objęty Rewitalizacją przy ul. Na Stoku 23 i 25 na Biskupiej Górce

Podobnie sytuacja ma się w przypadku Oruni. W tej dzielnicy, w zakresie zbliżonym do Nowego Portu i Dolnego Miasta, remont przejdzie 12 budynków przy Trakcie św. Wojciecha, ul. Rejtana i Gościnnej. Przystąpiliśmy już do przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację prac. W najbliższym czasie planujemy ogłoszenie przetargów i wyłonienie wykonawców również dla budynków na Oruni.

Budynek objęty Rewitalizacją przy ul. Gościnnej 18 na Oruni

Projekt Rewitalizacji współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Rewitalizacja prowadzona jest w czterech obszarach Gdańska: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Modernizacja 45 budynków mieszkalnych w ramach projektu to zadanie realizowane przez Gdańskie Nieruchomości. Zadania w ramach Rewitalizacji realizuje także Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska a koordynatorem Gminnego Programu Rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska.

Budynek objęty Rewitalizacją przy ul. Wolności 12 w Nowym Porcie

Więcej informacji na temat Rewitalizacji budynków w zakładce https://www.nieruchomoscigda.pl/inwestycje/wspolfinansowane-ue 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij