Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Obniżka w czynszu również w lutym 2021 r. - Miasto Gdańsk po raz kolejny wspiera przedsiębiorców.

Utrzymująca się sytuacja epidemiczna oraz niepewność co do dalszych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, to główne powody, dla których w Gdańsku po raz kolejny, zdecydowano o przedłużeniu pakietu pomocowego dla gdańskich przedsiębiorców o następny miesiąc.

"Będziemy walczyć o każde miejsce pracy w tym mieście, o każdego pracownika i każdego pracodawcę.” – zapewniał w marcu 2020 r. Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i słowa te podtrzymuje, a miasto nieustannie podejmuje działania, mające na celu pomoc przedsiębiorcom, w tym trudnym czasie oraz zminimalizowanie skutków zmian, zachodzących w przestrzeni gospodarczej.

W ramach realizowanego od marca 2020 r. Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców, najemcy gminnych lokali użytkowych i dzierżawcy nieruchomości gminnych po raz kolejny skorzystać mogą z czasowego obniżenia wysokości czynszu najmu/dzierżawy. Podobnie jak w styczniu z pomocy skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy, których obroty z tytułu prowadzonej działalności. Wysokość obniżki czynszu zależna będzie od tego o ile obroty w styczniu 2021 r., okazały się niższe w porównaniu do stycznia 2020 r. Przedsiębiorcom, którzy odnotowali spadek obrotów większy niż 30 % w porównaniu z ubiegłym rokiem, przysługiwać będą ulgi za miesiąc luty 2021 r. w postaci:

1)     Obniżenia wysokości czynszu do 1 zł - jeśli obroty spadły o ponad 60%

2)     Obniżenia wysokości czynszu o 50% - jeśli obroty spadły o 30% - 60%

Gdy różnica w obrotach wynosi mniej niż 30%, obniżenie wysokości czynszu nie ma zastosowania.

W przypadku gdy najemca nie uzyskał przychodów w styczniu 2020  r., do porównania przychodów przyjmuje się przychody pierwszego z kolejnych miesięcy 2020 r., w którym przychody uzyskiwał.

W działaniach dotyczących wsparcia przedsiębiorców, zawsze staramy się reagować elastycznie, tym samym wszystkie wnioski o wsparcie, które już do nas wpłynęły, bez względu na ich formę, zostaną rozpatrzone bez konieczności ich powtórzenia. Tych, którzy o taką pomoc jeszcze się nie zwracali zapraszamy do składania wniosków. Przypominamy, że podstawą do uiszczenia mniejszej opłaty tytułem najmu/dzierżawy z uwagi na trwającą epidemię, jest obniżka przyznana na wniosek najemcy.

Wnioski o udzielenie obniżki w opłatach czynszu najmu/dzierżawy za miesiąc luty 2021 r. wraz z załącznikami wykazującymi spadek obrotów, które uprawniają do skorzystania z ulgi, do Gdańskich Nieruchomości kierować można:

W formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W formie elektronicznej wysyłając podpisany skan wniosku na adres  programwsparcia@nieruchomoscigda.pl lub sekretariat@nieruchomoscigda.pl (oryginał podpisanego wniosku należy również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk).

Za pośrednictwem poczty na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk.

W formie pisemnej za pośrednictwem skrzynki wrzutowej znajdującej się w budynku Gdańskich Nieruchomości, przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.

Termin składania wniosków upływa dnia 28 lutego 2021 r.

Przedstawione rozwiązania to kolejny element realizowanego od marca 2020 r. Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców. Miasto wciąż aktywnie dostosowuje się do zmieniającej się sytuacji i nieustannie podejmuje działania, które pozwolą zminimalizować skutki zachodzących w przestrzeni gospodarczej zmian.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ulgi w opłatach czynszu:       

      Wsparcie dla Przedsiębiorców - luty 2021 r., tel.  58 524 11 92, 58 340 76 70

lub

      Dział Nieruchomości, tel. 58 309 10 12 

Do pobrania
wniosek - luty 2021r
2021-02-22
pdf | 305,12 KB
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij