Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Kwiecień 2021 r. kolejnym miesiącem z obniżką czynszu dla przedsiębiorców.

Prowadzący działalność w lokalach użytkowych należących do miasta oraz dzierżawcy nieruchomości gminnych, ponownie wnioskować mogą o czasowe obniżenie wysokości stawki czynszu najmu/dzierżawy. Podobnie jak w poprzednich miesiącach br., na wsparcie liczyć mogą wszyscy przedsiębiorcy, których przychody zmalały w porównaniu do lat ubiegłych.

Utrzymująca się sytuacja epidemiczna oraz obostrzenia, mające na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się COVID-19, to główne powody, dla których w Gdańsku po raz kolejny zdecydowano o wsparciu przedsiębiorców, poprzez obniżenie stawki czynszu najmu/dzierżawy w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, również w miesiącu kwietniu 2021 r.

W ramach pomocy, najemcy gminnych lokali użytkowych i dzierżawcy nieruchomości gminnych, ponownie w tym roku skorzystać mogą z czasowego obniżenia wysokości czynszu najmu/dzierżawy. Przedsiębiorcy wynajmujący nasze lokale oraz dzierżawcy nieruchomości, takie wsparcie otrzymali również kilkukrotnie w roku ubiegłym. Pomoc skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, których obroty z tytułu prowadzonej działalności w miesiącu marcu 2021 r., okazały się niższe w porównaniu do marca 2019 r. Tym przedsiębiorcom przysługiwać będzie obniżka za miesiąc kwiecień 2021 r. w postaci:

1)     Obniżenia wysokości czynszu do 1 zł - jeśli obroty spadły o ponad 60%

2)     Obniżenia wysokości czynszu o 50% - jeśli obroty spadły o 30% - 60%

Gdy różnica w obrotach wynosi mniej niż 30%, obniżenie wysokości czynszu nie ma zastosowania.

Jeśli najemca nie uzyskał przychodów w marcu 2019 r., do porównania przyjmuje się przychody pierwszego z kolejnych miesięcy, w którym je uzyskiwał.

Wnioski o udzielenie ulgi w opłatach czynszu najmu/dzierżawy wraz z załącznikami wykazującymi spadek obrotów, które uprawniają do skorzystania z ulgi, kierować można do Gdańskich Nieruchomości:

⇒ W formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

⇒ W formie elektronicznej wysyłając podpisany skan wniosku na adres  programwsparcia@nieruchomoscigda.pl lub sekretariat@nieruchomoscigda.pl (oryginał podpisanego wniosku należy również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk).

⇒ Za pośrednictwem poczty na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk.

⇒ W formie pisemnej za pośrednictwem skrzynki wrzutowej znajdującej się w budynku Gdańskich Nieruchomości, przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.

Termin składania wniosków upływa dnia 30 kwietnia 2021 r.

Przedstawione rozwiązania to kolejny już element realizowanego od marca 2020 r. Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców. Miasto nieustannie dostosowuje się do zmieniającej się sytuacji i nadal podejmuje działania, które pozwolą zminimalizować skutki zachodzących w przestrzeni gospodarczej zmian.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ulgi w opłatach czynszu:       

⇒      Wsparcie dla Przedsiębiorców - kwiecień 2021 r., tel.  58 524 11 92, 58 340 76 70

lub

⇒      Dział Nieruchomości, tel. 58 309 10 12 

Do pobrania
Zarządzenie
2021-04-23
pdf | 465,26 KB
Wniosek - kwiecień 2021 r.
2021-04-23
doc | 231 KB
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij