Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wspólne Podwórko 2021 - trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu

Kolejne przestrzenie sąsiedzkie w Gdańsku przejdą niesamowite metamorfozy! W ramach konkursu, mieszkańcy mają szansę na dofinansowanie do przemiany wnętrz podwórzowych, z których wspólnie korzystają na co dzień.

Poprzez różnorodne programy miejskie, gdańszczanie mają możliwość bezpośredniego wpływu na kształtowanie otaczającej nas przestrzeni, również tej w najbliższym sąsiedztwie. Jednym z nich jest realizowany przez Gdańskie Nieruchomości program konkursowy „Wspólne Podwórko”, dzięki któremu tereny wnętrz podwórzowych przechodzą niesamowite metamorfozy. Liczy się pomysł i chęć działania mieszkańców, miasto zapewnia wsparcie finansowe i ułatwia realizację. Gdańskie Nieruchomości zapewniają uczestnikom również wsparcie merytoryczne i realizacyjne w trakcie całego procesu.

Program ,,Wspólnego Podwórka’’ już od pierwszej edycji cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Od 2014 roku Gdańskie Nieruchomości, przy udziale wspólnot mieszkaniowych zrealizowały już 141 projektów, dzięki którym przestrzenie sąsiedzkie w różnych lokalizacjach miasta zostały uporządkowane i zagospodarowane zgodnie z pomysłami mieszkańców. Część z nich zyskała tereny rekreacyjne, place zabaw i nowe miejsca parkingowe. Inne doczekały się remontów wiat śmietnikowych oraz nasadzeń i trawników.

W ramach tegorocznej, 8 już edycji konkursu, na zagospodarowanie lub remont podwórka otrzymać można dofinansowanie w wysokości do 80 000 zł. Pozwoli ono w znacznej części sfinansować zgłoszone projekty. Podstawowym warunkiem otrzymania wsparcia jest posiadanie tytułu prawnego do terenu (dzierżwa/współdzierżawa). Kolejnym krokiem jest opracowanie projektu zagospodarowania, kosztorysu wraz z przedmiarem prac, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz otrzymanie wszystkich niezbędnych pozwoleń wynikających z przepisów budowlanych. Poszukiwanie wykonawcy i nadzór nad realizacją biorą na siebie Gdańskie Nieruchomości.

Wnioski do tegorocznej edycji konkursu wraz dokumentacją, składać można do 29 października 2021 r. do godz. 15:00 w kancelarii Gdańskich Nieruchomości przy ul. Partyzantów 74, pok. 8. Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty, oceniać będzie komisja, a do 30 listopada 2021 r. ogłoszona zostanie lista podwórek, które dzięki wsparciu w postaci dofinansowania, w 2022 roku zyskają nową aranżację.

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Szczegółowe informacje dotyczące programu, wzory dokumentów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/podworka/projekty/wspolne-podworko  

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij