Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Mieszkanie za remont 2021 – także w tym roku, osoby oczekujące na przydział lokalu w Gdańsku mają dodatkową szansę na najem w zamian za wykonanie remontu.

W poniedziałek, 6 września rozpoczyna się tegoroczna edycja Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu.

Oferta miasta skierowana jest do wszystkich zakwalifikowanych do najmu osób, które nie zostały umieszczone na tegorocznej liście komunalnej. Dzięki Publicznej ofercie najmu w zamian za wykonanie remontu mają szansę otrzymać mieszkania jeszcze w tym roku. Osoby zainteresowane ofertą deklarują wykonanie remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, w zamian za remont otrzymują zwolnienie z wpłaty kaucji oraz płatności za czynsz przez okres do 12 miesięcy.

W tegorocznej ofercie przyszłym najemcom zaproponowano 20 lokali w różnych częściach Gdańska. Na liście są mieszkania w Oliwie i Śródmieściu ale też na Chełmie, w Nowym Porcie czy Wyspie Sobieszewskiej. W propozycji znajdują się zarówno mieszkania o pow. ponad 70 m² przeznaczone dla dużych gospodarstw domowych, jak i lokale o pow. ok 20 m² dla mniejszych rodzin.

Od 06 do 17 września interaktywna lista lokali dostępna będzie na stronie Gdańskich Nieruchomości https://lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl/.  Po zapoznaniu się z Regulaminem oferty, możliwe jest skorzystanie z wyszukiwarki, umożliwiającej wybór lokali spełniających określone kryteria według lokalizacji oraz powierzchni, odpowiedniej dla wielkości gospodarstwa domowego przyszłego najemcy.

Zainteresowani znajdą tam podstawowe informacje o mieszkaniu oraz szkic lokalu. W opisie zamieszczone są m.in. informację na temat dzielnicy, w jakiej znajduje się mieszkanie, podana jest jego powierzchnia użytkowa, usytuowanie w budynku oraz wyposażenie techniczne. Określony został również przewidywany zakres remontu oraz jego szacunkowy koszt.

Do wszystkich osób kwalifikujących się do udziału w Ofercie wysłane zostały informacje o terminie ogłoszenia oferty i udostępnienia interaktywnej listy lokali. Zainteresowani otrzymali najważniejsze informacje dotyczące Oferty i udziału w programie, w tym termin złożenia dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosków oraz termin uruchomienia Publicznej oferty najmu lokali i ogłoszenia jej wyników.

20 rodzin z szansą na mieszkanie za remont jeszcze w tym roku.

Wyniki poznamy w piątek 29 października 2021 r. Ogłoszone zostaną na stronie www.nieruchomoscigda.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Referatu Lokalowego Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W przypadku jeśli nie wszystkie mieszkania zostaną zagospodarowane w pierwszej turze uruchomiona zostanie dogrywka na najem pozostałych lokali, zaplanowana na początek listopada 2021 r.

Ostateczne wyniki tegorocznej Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu poznamy 30 listopada 2021 r.


Szczegółowe informacje dotyczące Publicznej oferty najmu dostępne są w regulaminie na stronie www.lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij