Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO – ODBIERZ I ZAMONTUJ BEZPŁATNY CZUJNIK CZADU

Kampania trwa nieprzerwanie już od kilku lat. W tym czasie mieszkańcy otrzymali już ponad 8 tys. czujników. Co roku przypominamy także jak dbać o urządzenie oraz sprawdzić poprawność jego działania.

 

Każdego roku jednym z naszych priorytetów realizowanych w ramach modernizacji miejskich lokali i budynków jest likwidacja pieców węglowych i zmiana sposobu ogrzewania na bezpieczne i ekologiczne. Wszędzie tam, gdzie istnieje taka możliwość, budynki i mieszkania podłączane są do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tam, gdzie ze względów technicznych takiej możliwości nie ma, lokale wyposażane są w ogrzewanie gazowe. Co roku, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy, zapraszamy mieszkańców po bezpłatny czujnik tlenku węgla. To niewielkie urządzenie w porę ostrzeże nas o niebezpieczeństwie i pozwoli uniknąć zatrucia.

 

Do montażu czujnika tlenku węgla we własnym zakresie zachęcamy wszystkich gdańszczan, którzy mieszkają w lokalach wyposażonych w piece gazowe lub piece na paliwo stałe. Pamiętajmy, że wszystkie urządzenia, które w trakcie swojej pracy spalają paliwo, mogą być źródłem tlenku węgla. Naszych najemców, mieszkańców lokali komunalnych, zapraszamy do kontaktu z właściwym Obszarem Administracyjnym i odbioru bezpłatnego czujnika. W przypadku wykrycia niebezpiecznej substancji, czujnik zaalarmuje o zagrożeniu głośnym sygnałem dźwiękowym. Dźwięk jest dobrze słyszalny zarówno dla mieszkańców, jak i sąsiadów, którzy w razie konieczności również mogą interweniować wzywając odpowiednie służby.

 

Mieszkańców miejskich lokali komunalnych, którzy zamieszkują w mieszkaniach wyposażonych w piece gazowe lub na paliwo stałe, a które nie zostały jeszcze wyposażone w czujnik czadu, zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy, który dostępny jest na naszej stronie, lub osobiście we właściwym Obszarze Administracyjnym.

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij