Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Mieszkanie za remont 2021 – dziś poznaliśmy wyniki.

16 lokali z puli 20 mieszkań zaproponowanych do wynajęcia w zamian za wykonanie remontu już znalazło najemców. Przed nami dogrywka, w której jako propozycja do wynajęcia, pozostały cztery mieszkania.

W tegorocznej ofercie przyszłym najemcom zaproponowano 20 lokali w różnych częściach miasta. Na liście znalazły się mieszkania od 20 do 70 m2, wszystkie przeznaczone do remontu, który wykona przyszły najemca. Publiczna Oferta Najmu w zamian za wykonanie remontu skierowana jest do wszystkich zakwalifikowanych do najmu osób, które nie zostały umieszczone na tegorocznej liście komunalnej. Dzięki ofercie miasta, zainteresowani, którzy zadeklarują wykonanie remontu we własnym zakresie i na własny koszt, mają szansę otrzymać mieszkania jeszcze w tym roku. W zamian za remont, otrzymują zwolnienie z wpłaty kaucji oraz płatności za czynsz przez okres do 12 miesięcy.

Tegoroczna Publiczna oferta najmu w zamian za wykonanie remontu rozpoczęła się w poniedziałek 6 września 2021 r. Przez dwa tygodnie, na stronie Gdańskich Nieruchomości, publikowana była interaktywna lista wszystkich 20 lokali wraz z informacjami na temat mieszkania, a także przewidywanego zakresu i szacunkowego kosztu prac. Przez 4 tygodnie pracownicy Gdańskich Nieruchomości udostępniali mieszkania zainteresowanym, którzy po ich obejrzeniu, decydowali o ich wynajęciu.

Do wszystkich osób kwalifikujących się do udziału w Ofercie, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego skierował informacje o terminie ogłoszenia oferty i udostępnienia interaktywnej listy lokali. Zainteresowani otrzymali także najważniejsze informacje dotyczące Oferty i udziału w programie, w tym terminie złożenia dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosków oraz terminie uruchomienia Publicznej oferty najmu lokali w zamian za wykonie remontu i ogłoszeniu jej wyników.

Dogrywka - 4 mieszkania nadal do wynajęcia.

W dniach 2-3 listopada zaplanowana została dogrywka, w której jako propozycja pozostały 4 mieszkania. W tym czasie na stronie https://lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl/ ponownie dostępna będzie lista zawierająca pozostałe do wyboru mieszkania. Do 10 listopada, osoby zainteresowane obejrzeć będą mogły lokale oferowane w dogrywce, a ostateczne wyniki tegorocznej Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu poznamy 30 listopada 2021 r.

 Szczegółowe informacje dotyczące Publicznej Oferty Najmu dostępne są w regulaminie w zakładce Najem lokali mieszkalnych.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij