Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Do końca czerwca złóż deklaracje o źródłach ogrzewania budynku.

Przypominamy!

Przypominamy! Wszyscy właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których źródła ciepła zaczęły działać przed 1 lipca 2021 r., zgłoszenia do CEEB dokonać powinni do końca czerwca br.

W przypadku, gdy instalacja źródła ciepła miała miejsce po 1 lipca 2021 r., deklarację złożyć należy w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB to specjalna baza danych dotycząca źródeł ciepła zainstalowanych w domach na terenie poszczególnych gmin. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji, w których informują o sposobie ogrzewania swoich domów. W ten sposób powstanie "mapa" emisyjności budynków w całym kraju.

Deklarację można złożyć w szybki i łatwy sposób wybierając drogę elektroniczną lub wysyłając na adres Urząd Miejski, Biuro Energetyki, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Szczegółowe informacje, instrukcje oraz wzory formularzy dostępne są na stronie CEEB

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij