Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Program restrukturyzacji należności - pomoc w wyjściu z zadłużenia dla osób zalegających z opłatami czynszowymi.

Program Restrukturyzacji należności skierowany jest do osób posiadających zadłużenie główne powyżej 24 miesięcy, według stanu na dzień 31.12.2019 r., które zamieszkują i właściwie eksploatują lokal administrowany przez Gdańskie Nieruchomości.

Z programu skorzystać mogą również osoby będące byłymi już użytkownikami lokalu, które nie uregulowały należności za okres jego zajmowania.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. nr XXX/777/20 z późniejszymi zamianami do programu przystąpić mogą osoby fizyczne, a restrukturyzacji podlegają należności z tytułu zajmowania lokali mieszkalnych i innych lokali, np. garaży oraz gruntów administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości, o ile ich użytkowanie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Spłata zadłużenia możliwa jest w dwóch wariantach – jednorazowej spłaty 40% zadłużenia, wówczas umorzeniu podlega pozostała cześć długu lub rozłożenie zaległości na dogodne raty. Także osoby wybierające ten wariant liczyć mogą na ulgę w spłacie i umorzenie nawet 50%. Warunkiem jest spłata wszystkich rat oraz odbycie bezpłatnego kursu ekonomicznego, pozwalającego nauczyć się jak gospodarować domowym budżetem i uniknąć spirali zadłużenia.

Warunki i harmonogram spłaty określony zostaje w porozumieniu, które wnioskujący zawiera z Gdańskimi Nieruchomościami.

Termin składania wniosków o restrukturyzację należności upływa 30 czerwca 2023 r. 

Więcej informacji oraz wzór wniosku dostępny jest w zakładce Wsparcie Osób Zadłużonych.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij