Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Rzemieślnicy i artyści ze wsparciem miasta

Dzięki zmianie w Uchwale w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, artyści tworzący w Gdańskich Otwartych Pracowniach, których umowa najmu dobiega końca, liczyć mogą na pierwszeństwo w dalszym wynajęciu lokalu i kontynuację działań artystycznych w dotychczasowym miejscu. Przyjęta w Uchwale zmiana zakłada również, że rzemieślnicy wynajmujący miejskie lokale użytkowe otrzymać mogą obniżkę czynszu, w ramach wsparcia historycznie związanych z Gdańskiem, zanikających już umiejętności i zawodów.

Jednym z projektów, uchwalonych podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Gdańska jest projekt zmian do uchwały w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.

Zgodnie z przyjętymi zmianami dotychczasowi najemcy Gdańskich Otwartych Pracowni, po zakończeniu trwania umowy zawartej w ramach programu, otrzymują pierwszeństwo w dalszym wynajmowaniu przestrzeni przyznanej w ramach konkursu, w której dotychczas prowadzili działania artystyczne.

Program Gdańskich Otwartych Pracowni realizowany jest od 5 lat, a jego ideą jest udostępnienie artystom na preferencyjnych warunkach lokali miejskich, w których mogą pracować i prezentować tworzoną sztukę widzom, a także angażować mieszkańców we współtworzenie kultury w naszym mieście. W działających już 12 Gdańskich Otwartych Pracowniach odbywają się m.in. wernisaże, spotkania, warsztaty arteterapeutyczne, kameralne koncerty czy pokazy filmów. Już niebawem dołączą do nich dwie nowe pracownie, przyznane w ramach rozstrzygniętej niedawno, kolejnej już edycji konkursu.

Obniżka czynszu dla rzemieślników

Zaproponowany projekt zmian w uchwale umożliwił także rozszerzenie katalogu rzemiosł, w przypadku których najemcy miejskich lokali użytkowych uprawnieni są do skorzystania obniżki czynszowej.

Zaproponowana i uchwalona przez Radnych zmiana daje Prezydent Miasta Gdańska możliwość udzielenia wsparcia rzemieślnikom prowadzącym w gminnych lokalach działalność związaną z rzadkim, a nawet zanikającym już rzemiosłem, które często historycznie wpisuje się w krajobraz Miasta Gdańska. O obniżkę czynszu najmu nawet o 50 % będą więc mogli wnioskować nie tylko księgarze, ale także rzemieślnicy, którzy w lokalach miejskich prowadzą działalność z zakresu grawerstwa, brązownictwa, witrażownictwa, lutnictwa czy rymarstwa, a także szewcy, kaletnicy i introligatorzyObniżka czynszu najmu możliwa będzie na pisemny wniosek najemcy lokalu i przyznawana będzie na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Informację o tym jak rzemieślnicy prowadzący działalność w lokalach miasta wnioskować mogą o obniżkę czynszu uzyskać można w Dziale Nieruchomości i Lokali Użytkowych.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij