Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Rusza nabór do kolejnej edycji programu Gdańskie Otwarte Pracownie!

Jesteś artystą i poszukujesz miejsca na swoją pracownię? Weź udział w naszym konkursie i wynajmij lokal użytkowy na preferencyjnych warunkach!

Program skierowany jest do gdańskich artystek i artystów – zarówno tych zajmujących się twórczością profesjonalnie, jak i amatorsko. Jednym z warunków jest wyrażenie zgody przez najemcę na czasowe udostępnianie swoich pracowni mieszkańcom.

Na wynajem czekają poniższe lokale:

- Nowiny 78 – pow. 22,60 m²,

- Podmiejska 18 – pow. 41,71 m².

Koszty najmu wynoszą:

- 10% wskazanej w ofercie stawki bazowej - dla osób prowadzących działalność twórczą lub artystyczną z wyłączeniem handlu,

- 30% wskazanej w ofercie stawki bazowej - dla osób prowadzących działalność twórczą lub artystyczną z możliwością handlu.

Przyszły najemca zobowiązany jest m.in. do czasowego udostępniania pracowni dla mieszkańców w ramach prowadzonej działalności artystycznej we wskazanej lokalizacji, w tym w ramach programu oraz harmonogramu bezpłatnych działań, mających na celu zaprezentowanie szerszej publiczności dorobku, procesu pracy twórczej lub upowszechniania wybranej dziedziny sztuki oraz do przekazywania informacji do Biura Prezydenta ds. Kultury o wydarzeniach odbywających się w pracowni, w szczególności o działaniach zawartych w programie i harmonogramie.

Wzór ofert, oświadczeń i Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska zawierające wykaz niezbędnych dokumentów znajdziecie tutaj: https://tiny.pl/cvf4w. Oferty na najem konkretnego lokalu należy składać w Punkcie Obsługi Kancelaryjnej w siedzibie Gdańskich Nieruchomości przy ul. Partyzantów 74 do 31 stycznia 2024 r.

Zapraszamy do współpracy!

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij