Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Poszukujemy wykonawców prac w budynkach mieszkalnych, które przejdą modernizację w ramach Rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście.  

Rozpoczynamy fazę wykonawczą Rewitalizacji na kolejnym obszarze. W Nowym Porcie, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji wyremontujemy 10 budynków mieszkalnych. 

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, budynki w Nowym Porcie objete zostaną remontami m.in. w zakresie wykonania izolacji, drenażu zewnętrznego, remontu elewacji budynków z wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej w częściach wspólnych ale także zewnętrznego docieplenia ścian oraz tam gdzie to konieczne, przebudowy wejść do budynków. 

Właśnie ogłosiliśmy przetargi, które wyłonią wykonawców robót budowlanych w budynkach:

Wolności 12 i Wilków Morskich 5 -> https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie-5100.htm  

Wolności 17 -> https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie-5097.htm

Strajku Dokerów 17A, 18A, 19A -> https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie-5103.htm

Rybołowców 1 i 8 ->  https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie-5108.htm

Na Zaspę 34C i 34D -> https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie-5101.htm

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z treścią postępowań i składania ofert.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Rewitalizacja przeprowadzona zostanie w czterech obszarach Gdańska: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. W ramach projektu zadania realizowane są przez Gdańskie Nieruchomości, które  realizują modernizację 45 budynków we wszystkich czterech obszarach, a także DRMG i wspólnoty mieszkaniowe. Koordynatorem Gminnego Programu Rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce  https://www.nieruchomoscigda.pl/inwestycje/wspolfinansowane-ue 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij