Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Finalizacja gminnego programu wspierania inicjatyw sąsiedzkich Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta

Do 31 marca 2018 roku wspólnoty mieszkaniowe kwartałów z obszaru Głównego Miasta mogą jeszcze złożyć uchwałę o przystąpieniu do ostatniej edycji programu Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta (uchwała wg nowego wzoru).

Program będzie realizowany według zasad określonych w uchwale o przystąpieniu do programu, tj. przez GZNK SZB zostanie zlecone i sfinansowane wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wnętrz podwórzowych w procesie partycypacji społecznej oraz wykonanie zagospodarowania  w zakresie obejmującym domknięcie wnętrza  podwórzowego, altanę śmietnikową i utwardzenie dojazdu do altany. Formalny nabór do ostatniej edycji programu nastąpi po zawarciu umowy dzierżawy wnętrza podwórzowego przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

Do programu kwalifikują się kwartały zabudowy mieszkaniowej z obszaru Głównego Miasta. Aby uchwała o przystąpieniu do programu była skuteczna, musi ją złożyć nie mniej niż 51% Wspólnot Mieszkaniowych i innych podmiotów mieszkaniowych, licząc wszystkie budynki mieszkalne tworzące dany kwartał zabudowy.

Program Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta (ZPGM) zostanie zastąpiony programem ZPGM 2.0, którego szczegółowy regulamin ogłoszony zostanie na początku 2018 roku.

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij