Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Oświadczenie w sprawie budynku przy ul. Zawiejskiej 12

W nawiązaniu do oświadczenia Gdańskich Nieruchomości z dnia 31.08.2018 r. w sprawie budynku przy ul. Zawiejskiej 12 informujemy, że podstawą do ponoszenia przez Gdańskie Nieruchomości opłat na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych są podjęte przez właścicieli lokali prawomocne Uchwały, w których określona jest wysokości opłat związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Na podstawie tych Uchwał wystawiane są zawiadomienia o ich wysokości opłat, zawierające również ustaloną przez właścicieli wysokość zaliczek na poczet dostawy mediów.

W okresie od stycznia 2015 roku do maja 2018 roku zarządca (właściciel) nie wystawiał Gdańskim Nieruchomościom zawiadomień o wysokości przedmiotowych opłat. Nowy zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zawiejskiej 12, w dniu 5.09.2018 r., przesłał do Gdańskich Nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłat za okres od I 2015 do V 2018 r. (skan dokumentów stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia).

W uzupełnieniu informacji dotyczących zasad finansowania remontów budynków stanowiących własność Wspólnoty Mieszkaniowej informujemy, że obowiązek przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i remontowych w częściach wspólnych nieruchomości obciąża wszystkich właścicieli, proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów.

Zobacz również: gdansk.pl: Oświadczenie Gdańskich Nieruchomości: będzie remont budynku przy Zawiejskiej 12

Do pobrania
Dokument 1
2018-09-04
pdf | 1,6 MB
Dokument 2
2018-09-04
pdf | 1,61 MB
Dokument 3
2018-09-04
pdf | 1,57 MB
Dokument 4
2018-09-04
pdf | 1,57 MB
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij