Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Publiczna oferta najmu lokali w zamian za wykonanie remontu 2020 rozstrzygnięta!

Poznaliśmy wyniki tegorocznej Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu 2020. Projektu realizowanego przez Gdańskie Nieruchomości i Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, kierowanego do osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miasta Gdańska, ze względu na niskie dochody, które zdeklarują wykonanie remontu lokalu na własny koszt i we własnym zakresie.

W tym roku, w ramach oferty, w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie, najemcami lokali zostało 49 rodzin z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu ze względu na niskie dochody na 2020 r.

Wszystkie osoby umieszczone na wykazie otrzymały od Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego zaproszenie do udziału w ofercie. Zgodnie z ustalonym harmonogramem, na stronie Gdańskich Nieruchomości www.lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl publikowana była interaktywna lista lokali, oferowanych w poszczególnych edycjach. Po zapoznaniu się z informacjami o metrażu, lokalizacji, przewidywanym zakresie oraz  szacunkowym koszcie remontu uczestnicy wybrać mogli trzy lokale, które chcieliby obejrzeć. Codziennie przez 4 tygodnie od publikacji interaktywnej listy, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym i z zachowaniem rygorów sanitarnych, pracownicy Gdańskich Nieruchomości udostępniali lokale mieszkańcom, co pozwoliło im zapoznać się z dokładną lokalizacją i stanem technicznym lokalu oraz zdecydować o przyjęciu oferty.

W każdej z dwóch edycji ok 150, spośród 433 rodzin z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu ze względu na niskie dochody w 2020 r., skorzystało z propozycji obejrzenia lokali. W obu edycjach niemal 100 rodzin, po obejrzeniu lokali, zdecydowało o przystąpieniu do PON i zdeklarowało chęć najmu poszczególnych lokali. W ramach obu edycji PON 2020 do wynajęcia zaproponowanych zostało 60 lokali mieszkalnych wymagających remontu, którego wykonanie należało do najemcy. W ofercie znajdowały się mieszkania w różnych częściach Gdańska, o różnym metrażu i różnym przewidywanym zakresie remontu. Po każdej z dwóch edycji odbyła się dogrywka, podczas której lokale niezagospodarowane w podstawowej edycji, ponownie dostępne były dla uczestników.

W przypadku jeśli lokal wybrany został przez więcej niż jednego chętnego, pierwszeństwo w wynajęciu miały osoby, które pomyślnie przeszły weryfikację dochodową i zajmowały niższe miejsce na liście oczekujących na lokal. W przypadku jeśli osoba z najniższego miejsca na liście nie przeszła pozytywnie weryfikacji dochodowej, możliwość najmu tego lokalu przysługiwała kolejnej rodzinie z listy, która również zdeklarowała chęć wynajęcia i wykonania remontu. W ramach dogrywki, w każdej edycji drugą szansę na najem otrzymywali wszyscy uczestnicy, w tym rodziny, którym nie udało się wynająć lokalu ,,pierwszego wyboru’’ w ramach edycji podstawowej.

Oferta spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród osób oczekujących na przydział. W 2020 r. aż 49 rodzin w ramach Publicznej oferty najmu lokali w zamian za wykonanie remontu otrzymało ofertę najmu i przystąpiło do realizacji remontu. W zamian za wykonanie prac remontowych najemcom przysługuję zwolnienie z wpłaty kaucji zabezpieczającej oraz płatności za czynsz na czas wykonywania remontu przez okres 12 miesięcy.

Opis i regulamin programu a także wyniki obu edycji i dogrywki dostępne są na stronie Gdańskich Nieruchomości www.lokaldoremontu.nieruchomościgda.pl 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij