Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Czas na Nowy Port!

W ramach Programu Rewitalizacji do remontu przeznaczonych zostało 45 gminnych budynków mieszkalnych, znajdujących się w 4 obszarach Gdańska. Prace trwają już na Dolnym Mieście, a teraz rozpoczęły się działania w Nowym Porcie. Modernizacja obejmie 10 budynków w tej dzielnicy.

Rewitalizacja jest działaniem odnoszącym się do funkcjonowania przestrzeni miejskiej jako całości. Przebiega na wielu płaszczyznach: architektonicznej, społecznej i kulturowej. Obejmuje nie tylko remonty budynków i przebudowę infrastruktury drogowej, ale także inwestycje w kulturę i projekty społeczne. Celem kompleksowych działań jest poprawa jakości życia mieszkańców. Działania rewitalizacyjne prowadzone przez Gdańskie Nieruchomości obejmują modernizację 45 budynków mieszkalnych, a także remonty 3 lokali przeznaczonych na działania społeczne. W tych ostatnich, fundacje już realizują zadania skierowane do mieszkańców. W tym roku rozpoczynają się prace w budynkach mieszkalnych.

Pierwszym zadaniem w Nowym Porcie był kompleksowy remont lokalu przy ul. Na Zaspę 53, który na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia 180 stopni, wyremontowany został w 2019 r. Powstała tam placówka wsparcia dziennego - Youth Point, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a w razie potrzeby, skorzystać także ze wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Remont przeprowadzony został przez Gdańskie Nieruchomości, a projekt wnętrz powstał z inicjatywy młodzieży, która z pomocą architekta, zaprojektowała je według własnych potrzeb.

Zadanie Rewitalizacji Nowego Portu zakłada także remont 10 budynków mieszkalnych będących własnością miasta. Wyremontowane zostaną elewacje budynków przy ul. Wolności, Wilków Morskich, Rybołowców, Na Zaspę oraz Strajku Dokerów.

- Znajdujemy się obecnie w kluczowym etapie działań rewitalizacyjnych, co oznacza wejście w prace budowlane. Zawsze jest to moment najbardziej wyczekiwany przez mieszkańców – mówi Przemysław Piotr Guzow, Dyrektor Gdańskich Nieruchomości. - Pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy przetargi na remonty wszystkich budynków objętych rewitalizacją w Nowym Porcie. W postępowaniach złożonych zostało 19 ofert. Pozwoliły one wyłonić wykonawców robót dla wszystkich 10 budynków. Idziemy dalej, w przygotowaniu są następne budynki Gdańskich Nieruchomości, w innych dzielnicach, dla których trwają procedury przetargowe i prace projektowe.

Kryteriami decydującymi przy wyborze wykonawcy był m.in. doświadczenie wykonawcy, termin wykonania robót, okres udzielanej na wykonane prace gwarancji i zaproponowana przez oferentów cena. Wykonawcami prac zostali: Przedsiębiorstwo Budowlane Recon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, które przeprowadzi remont budynków przy ulicach Na Zaspę 34 C i D, Wolności 17, Rybołowców 1 i 8 oraz Strajku Dokerów 17A, 18A i 19A. Remont budynków przy ul. Wolności 12 i Wilków Morskich 5 przeprowadzi Zakład Budowlano-Dekarski Marek Plechowski z siedzibą w Gdańsku. Zakres robót obejmie m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wzmocnienie, remont i termomodernizację elewacji. We wszystkich budynkach wymienione zostaną okna oraz drzwi wejściowe, a zdobiące je detale architektoniczne zostaną uzupełnione lub odtworzone i odrestaurowane. Prace przy trzech budynkach już się rozpoczęły, a jeszcze w kwietniu wykonawcy wprowadzeni zostaną na budowę i rozpoczną rewitalizację wszystkich 10 nieruchomości.  

Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Objęte są nim cztery obszary rewitalizacji: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Koordynatorem Programu Rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizują także Gdańskie Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij