Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Informacja prasowa

W odniesieniu do konferencji prasowej, która odbyła się 25.08.2021 r. przy ul. Biskupiej 25.

Śledząc kolejne konferencje posła i radnych zachodzi podejrzenie, że w swoich wystąpieniach posługują się relacjami osób, co do działalności których doniesienie do prokuratury złożyły Gdańskie Nieruchomości. Standardem organizowanych konferencji jest przywoływanie szczątków informacji, pozyskanych z niewiadomych źródeł i przedstawianie ich w jeden określony sposób, w postaci spiskowych teorii.

Wiata zlokalizowana na Biskupiej Górce, została zdemontowana z uwagi na problem osuwisk, który pojawił się w trakcie przygotowania do rewitalizacji dzielnicy. Było to konieczne dla realizacji inwestycji zabezpieczającej skarpy. Manipulacja, którą na pewno należy zdementować, to koszt wiat. Kwota blisko 0,5 mln zł, dotyczy budowy kilkunastu wiat, które do dziś służą mieszkańcom, nie zaś jednej czy dwóch.

Biskupia Górka jako jeden z 4 obszarów objęta jest Programem Rewitalizacji. Działania obejmują nie tylko kompleksowe remonty budynków, ale też układu drogowego, murów oporowych i całej infrastruktury, w tym organizacji punktów gromadzenia odpadów. 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij