Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Informacja prasowa

W odniesieniu do konferencji prasowej z dnia 20.10.2021 r.

W nawiązaniu do konferencji Posła Płażyńskiego, która odbyła się 20.10.221 r. informujemy, że żadne z pytań Panów Radnych ani Pana Posła nie pozostało bez odpowiedzi. Niezależnie od przedmiotu, którego dotyczyło, udzieliliśmy szczegółowej odpowiedzi w oparciu o posiadaną wiedze oraz dokumentację.

Jak już wyjaśnialiśmy, dokumentacja zabezpieczona na potrzeby prowadzonego postępowania nadal znajduje się w posiadaniu organu prowadzącego. Dwukrotnie zwracaliśmy się z wnioskiem o zwrot zabezpieczonej dokumentacji wyjaśniając, że jej posiadanie jest niezbędne do prowadzenia bieżących działań, np. oryginały dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do wystąpienia o pozwolenie na rozpoczęcie budowy. Kolejny fragment, tym razem prowadzonej z Prokuraturą Rejonową w Gdańsku korespondencji, przywołany podczas dzisiejszej konferencji, dotyczy wniosku o zwrot dokumentów w oryginale, który w tym przypadku niezbędnych był do realizacji dalszych działań, a propozycja wykonania kopii nie wyczerpywała wniosku o zwrot dokumentacji. Dotychczas zwrócone zostały dwa zabezpieczone wcześniej komputery, pozostała dokumentacja nadal pozostaje w dyspozycji Prokuratury i została przekazana biegłym w celu zaopiniowania.

Podkreślamy również ponownie, że zgodnie z wymogami prowadzone są rejestry, m.in. umów i faktur. Wszystkie dostępne na ich podstawie informacje przekazane zostały Radnym w odpowiedzi na zapytania. Wprawdzie nie ma obowiązku przechowywania dokumentów dodatkowo w formie elektronicznej, to jednak w Gdańskich Nieruchomościach wdrożony został system umożliwiający gromadzenie wszystkich dokumentów dotyczących danego lokalu w jednym miejscu, służący nie tylko do przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej, ale też tworzenia szczegółowych planów dla danej nieruchomości.

Prowadzone postępowanie wyjaśniające dotyczy działań remontowych, w tym pełnego zakresu działań Działu Utrzymania Technicznego i Remontów w latach 2016-2018. Na potrzeby prowadzonego postepowania zabezpieczone zostały wszystkie dokumenty dotyczące tego okresu.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij