Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Pożar budynku przy ul. Szklana Huta

W nocy z 21 na 22 stycznia 2023 r., doszło do pożaru w mieszkaniu na poddaszu budynku przy ul. Szklana Huta. 

W zdarzeniu nie ucierpiała żadna z osób przebywających w budynku. W wyniku pożaru i prowadzonej akcji gaśniczej uszkodzeniu uległa znaczna część dachu, dlatego konieczna była ewakuacja mieszkańców. 4 osoby objęte zostały pomocą i otrzymały schronienie w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. 

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej, do którego doszło w wyniku nieuprawnionej ingerencji. Dokładne przyczyny pożaru określone zostaną przez właściwe służby. 

W wyniku zdarzenia konieczne było zamkniecie dopływu wody na węźle głównym, doprowadzającym wodę do trzech budynków. Przywrócenie wody w budynkach sąsiadujących z nieruchomością, w której doszło do pożaru, wymaga prac na instalacjach podziemnych. Mieszkańcom dostarczono wodę pitną, a prace ziemne związane z przywróceniem dopływu wody z sieci, kontynuowane będą w dniu jutrzejszym. 

Budynek objęty został dozorem, a po zakończeniu czynności służb zabezpieczony zostanie przed dostępem osób postronnych. Po szczegółowej ocenie technicznej podjęte zostaną decyzje o dalszych działaniach w nieruchomości.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij