Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Pożar w budynku mieszkalnym przy ul. Cienistej.

W niedzielę, 28 maja 2023 r. doszło do pożaru w czterorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Cienistej 1. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia był zaprószenie ognia.

W niedzielę, 28.05.2023 r. w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Cienistej 1. Nasze służby niezwłocznie udały się na miejsce zdarzenia. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa znaczna część połci dachu oraz pomieszczeń mieszkalnych. Wszyscy mieszkańcy otrzymali prepozycję tymczasowego zakwaterowania. Jednak osoba z objawiamy lekkiego zatrucia dymem trafiła do szpitala. Jej zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez mieszkańców samodzielnie dokonujących ingerencji w elementy konstrukcji nieruchomości.

Stan techniczny oraz rozmiar zniszczeń w nieruchomości do jakich doszło w wyniku pożaru oraz prowadzonej akcji gaśniczej na miejscu oceniają służby Gdańskich Nieruchomości.

W związku z brakiem możliwości dalszego zamieszkiwania w budynku, jeszcze dziś wszyscy dotychczasowi mieszkańcy otrzymają propozycję lokali zamiennych.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij