Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Płatny Staż w Dziale Windykacji

Rozpocznij karierę w Gdańskich Nieruchomościach! Aplikuj już dziś. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lipca 2020r.

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie min. średnie;

II. Wymagania dodatkowe:

 • Sumienność;
 • Chęć nauki;
 • Samodzielności;
 • Kultury osobistej i empatii;

III. Opis stanowiska:

 • Już od pierwszych dni uczestniczyć będziesz w codziennej pracy Działu Windykacji;
 • Poznasz bieżące standardy czynności windykacyjnych;
 • Nauczysz się sporządzać wnioski, analizy, ewidencje

IV. Kandydatom oferujemy:

 • Staż na zasadzie umowy o pracę na okres 6 m-cy (z możliwością dalszego zatrudnienia po zakończeniu stażu);
 • Wynagrodzenie 3000zł brutto miesięcznie
 • Stałe wsparcie ze strony zespołu i przełożonego

V. Aplikuj już dziś. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lipca 2020 r.

 

Wynik naboru zostanie zamieszczony na stronach http://bip.nieruchomoscigda.pl, http://www.nieruchomoscigda.pli na tablicy informacyjnej Gdańskich Nieruchomości.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

VII. Klauzula informacyjna

 • Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) są Gdańskie Nieruchomości z siedzibą przy ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 z późn.zm.)
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Podanie przez Państwa innych danych, nie określonych w ww. przepisach, jest dobrowolne i zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Tak wyrażoną zgodę można odwołać w dowolnym czasie.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Oferty kandydatów nie wybranych w procesie zostaną zniszczone.
 • Podane dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich ani ujawniane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki wyniknie z żądań organów posiadających stosowne umocowania prawne.
 • Szczegółowych informacji odnoszących się do przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować się osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych (po wcześniejszym umówieniu) lub drogą elektroniczną na adres e-mail iodo@nieruchoscigda.pl oraz poprzez dedykowany formularz kontaktowy na stronie www.nieruchomoscigda.pl
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij