Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje WFOSiGW

„KAWKA w Gdańsku – edycja 2014”

WFOSiGW Logo

Gdańskie Nieruchomości realizują zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Tytuł zadania:
„KAWKA w Gdańsku – edycja 2014”

Beneficjent projektu:
Gmina Miasta Gdańska

Nazwa Instytucji:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Koszt kwalifikowany projektu:
4 694 249,35 PLN

Dofinansowanie:
W formie dotacji: 1 812 804,88 PLN

Opis projektu:
Projekt został podzielony na trzy części.

  • Część 1: projekt termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Chłodnej 9, 10, 14, ul. Toruńskiej 23 i budynku biurowego przy ul. Mściwoja II 44.
  • Część 2: termomodernizacja oraz wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkaniowych przy ul. Chłodnej 9, 10, 14, ul. Toruńskiej 23 i budynku biurowego przy ul. Mściwoja II 44.
  • Część 3: kampania edukacyjna

Miejsce realizacji:
Gdańsk

Głównym celem zadania była redukcja emisji spalin. Efekty ekologiczne, które osiągnięto dzięki realizacji projektu to:

  • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla - 423,546 Mg/rok,
  • zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM2,5 - 2,008 Mg/rok
  • zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM10 - 2,128 Mg/rok

Zadanie jest dofinansowane w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego NOŚiGW pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca Wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.”

dodatkowe informacje na www.wfos.gdansk.pl

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij