Gdańskie Nieruchomości

Telefony alarmowe

Pogotowie lokatorskie
dla lokali komunalnych

UO 1, UO 2, UO 3, UO 4
Branże: Budowlana, Sanitarna, Elektryczna
Gdańskie Nieruchomości
Poniedziałek - piątek: 15:00-22:00
Sobota i dni świąteczne: 10:00-14:00
+48 693 957 534

Pogotowie lokatorskie
DLA budynków SKARBU PAŃSTWA

UO 1, UO 2, UO 3, UO 4
Branża Budowlana, Branża Sanitarna, Branża Elektryczna
Z.B. "Alton" - Paweł Cejnóg
Poniedziałek - piątek: 15:00-7:00
Sobota i dni świąteczne: 24 godziny
+48 606 345 633
Informujemy, że wszelkie sprawy wymagające interwencji służb miejskich
zgłaszać można do

Gdańskiego Centrum Kontaktu

pod całodobowy numer telefonu
/58/ 52 44 500

za pośrednictwem e-mail:
kontakt@gdansk.gda.pl

za pośrednictwem Messengera:
#kontaktgdansk

dla osób niesłyszących za pośrednictwem SMS
500 105 115

Służby miejskie:

Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku 112 (z tel. komórkowych)
Gdańskie Centrum Kontaktu
tel. 58 52 44 500
mail: kontakt@gdansk.gda.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Wyspiańskiego 9A
tel. 58 778 60 30
fax. 58 778 60 49
mail wbizk@gdansk.gda.pl
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowo)
ul. Wyspiańskiego 9A
tel. 58 778 60 00
tel. 58 778 60 01
fax. 58 778 60 29
mail mczk@gdansk.gda.pl
Policja
Straż Pożarna
Pogotowie ratunkowe

997
998
999

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne

994
993
992
991

Straż miejska 986

Komisariat Gdańsk Śródmieście ul. Piwna 32/35, 58 301 09 42
  Gdańsk Siedlce ul. Kartuska 18, 58 321 66 55
Gdańsk Orunia ul. Gościnna 1, 58 309 02 85
Gdańsk Orunia ul. Platynowa 6 F, 58 321 67 22
Gdańsk Wrzeszcz ul. Biała 1a, 58 341 00 35
Gdańsk Nowy Port ul. Kasztanowa 6, 58 343 10 01
Gdańsk Przymorze ul. Krynicka 7, 58 553 00 21
Gdańsk Oliwa ul. Kaprów 14, 58 552 00 31
Gdańsk Zaspa ul. Pilotów 19 A, 58 556 69 97

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36,
tel. 58 341 20 41

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno Porządkowych S.A.
ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45,
tel. 58 309 00 01

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij