Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Dział Eksploatacji Zasobu - ul. Śniadeckich 12
ul. Śniadeckich 12 ,
80-204 Gdańsk
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 1
UE
Referent ds. eksploatacji zasobu
Monika Drożęcka
58 524 10 03 , 58 552 14 24 ,
UE
Starszy referent ds. eksploatacji zasobu
Marta Rychert
58 524 10 03 , 58 552 14 24 ,
UE
Starszy referent ds. eksploatacji
Paulina Urbańska
58 524 10 03 , 58 552 14 24 ,
pok. 1 B
UE
Kierownik
Barbara Grubba
58 524 10 64 ,
pok. 2
UE
Starszy referent ds. eksploatacji zasobu
Karolina Daszkiewicz
58 524 10 61 , 58 345 08 89 , 58 345 09 12 ,
UE
Pomoc administracyjna
Karolina Dombrowska
58 524 10 61 , 58 345 08 89 , 58 345 09 12 ,
UE
Pomoc administracyjna
Aleksandra Trendel
58 524 10 61 , 58 345 08 89 , 58 345 09 12 ,
UE
Specjalista ds. eksploatacji zasobu
Magdalena Wolak
58 524 10 61 , 58 345 08 89 , 58 345 09 12 ,
pok. 7
UE
Pomoc administracyjna
Katarzyna Gałecka
58 552 34 12 , 58 552 07 22 ,
UE
Specjalista ds. eksploatacji zasobu
Danuta Kulikowicz
58 552 34 12 , 58 552 07 22 ,
pok. 8
UE
Starszy referent ds. pomiarów nieruchomości
Małgorzata Lihs
58 340 60 13 , 58 341 95 24 ,
UE
Starszy referent ds. pomiarów nieruchomości
Dominika Orzechowska
58 340 60 13 , 58 341 95 24 ,
pok. 9
UE
Zastępca Kierownika
Michał Kwieciński
58 520 43 31 ,
pok. 10
UE
Starszy referent ds. pomiarów nieruchomości
Sylwia Grzelak
58 520 43 30 , 58 340 60 03 ,
UE
Pomoc administracyjna - stażysta
Eryk Lisewski
58 520 43 30 , 58 340 60 03 ,
UE
Starszy referent ds. pomiarów nieruchomości
Symeon Piask
58 520 43 30 , 58 340 60 03 ,
pok. 11
UE
Starszy referent ds. pomiarów nieruchomości
Błażej Górawski
58 340 60 49 , 58 340 60 55 ,
UE
Starszy referent ds. pomiarów nieruchomości
Maciej Zieliński
58 340 60 49 , 58 340 60 55 ,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij