Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Dział Inwestycji i Funduszy - ul. Toruńska 23
ul. Toruńska 23 ,
80-747 Gdańsk
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 1
TF
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
Olga Czaplicka-Arasimowicz
58 524 11 84 , 58 320 76 75 , 58 320 11 20 ,
TF
Starszy inspektor ds. dokumentacji technicznej
Paulina Karpik
58 524 11 84 , 58 320 76 75 , 58 320 11 20 ,
TF
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
Bogumiła Kunikowska-Branicka
58 524 11 84 , 58 320 76 75 , 58 320 11 20 ,
TF
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
Anna Półtorzycka
58 524 11 84 , 58 320 76 75 , 58 320 11 20 ,
TF
Inspektor ds. dokumentacji technicznej
Alicja Winnicka
58 524 11 84 , 58 320 76 75 , 58 320 11 20 ,
pok. 2
TF
Zastępca Kierownika
Izabela Gierada-Lipka
58 524 10 96 , 58 524 11 83 , 58 524 10 50 , 58 524 11 90 , 58 320 16 35 ,
TF
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
Agnieszka Hajduk
58 524 10 96 , 58 524 11 83 , 58 524 10 50 , 58 524 11 90 , 58 320 16 35 ,
TF
Starszy inspektor ds. dokumentacji technicznej
Ewelina Plona
58 524 10 96 , 58 524 11 83 , 58 524 10 50 , 58 524 11 90 , 58 320 16 35 ,
TF
Specjalista ds. technicznych
Jolanta Tybura
58 524 10 96 , 58 524 11 83 , 58 524 10 50 , 58 524 11 90 , 58 320 16 35 ,
TF
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
Alicja Zawarczyńska
58 524 10 96 , 58 524 11 83 , 58 524 10 50 , 58 524 11 90 , 58 320 16 35 ,
pok. 3
TF
Inspektor nadzoru
Krzysztof Baszczyn
58 524 11 99 , 58 524 11 00 ,
TF
Starszy specjalista ds. technicznych
Tomasz Brzeziński
58 524 11 99 , 58 524 11 00 ,
pok. 4
TF
Referent ds. inwestycji
Marta Dadura
58 524 10 99 , 58 524 10 44 , 58 309 10 14 ,
TF
Referent ds. funduszy
Gabriela Pacholska
58 524 10 99 , 58 524 10 44 , 58 309 10 14 ,
TF
Referent ds. funduszy
Patryk Zięba
58 524 10 99 , 58 524 10 44 , 58 309 10 14 ,
pok. 5
TF
Inspektor nadzoru
Ryszard Augustyniak
58 524 11 86 , 58 524 11 88 , 58 340 60 56 ,
TF
Specjalista ds. kosztorysowania
Sławomir Kuliński
58 524 11 86 , 58 524 11 88 , 58 340 60 56 ,
TF
Inspektor ds. funduszy
Marcin Smoszna
58 524 11 86 , 58 524 11 88 , 58 340 60 56 ,
pok. 6
TF
Zastępca Kierownika
Magdalena Juncewicz
58 524 10 63 , 58 524 10 88 , 58 320 80 32 ,
TF
Kierownik
Justyna Kleina-Daszkiewicz
58 524 10 63 , 58 524 10 88 , 58 320 80 32 ,
TF
Starszy Specjalista ds. projektów europejskich - Koordynator
Agnieszka Kukiełczak
58 524 10 63 , 58 524 10 88 , 58 320 80 32 ,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij