Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Dział Techniczny - ul. Cygańska Góra 1
ul. Cygańska Góra 1 ,
80-171 Gdańsk
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 1
TT
Inspektor ds. sprawozdawczości i analiz
Joanna Jaszczak
58 322 00 20 , 58 300 06 22 ,
TT
Pomoc administracyjna - stażysta
Weronika Skoczko
58 322 00 20 , 58 300 06 22 ,
pok. 2
TT
Inspektor nadzoru
Wojciech Janak
58 300 09 87 ,
pok. 3
TT
inne
Sabina Klawa
58 302 12 35 ,
TT
inne
Wiesława Prasowska
58 302 12 35 ,
TT
inne
Zofia Siepiera
58 302 12 35 ,
pok. 4
TT
Inspektor ds. kosztorysowania
Andrzej Czerepski
58 302 12 31 , 58 300 07 10 ,
TT
Pomoc administracyjna
Wiktor Sławiński
58 302 12 31 , 58 300 07 10 ,
pok. 5
TT
Pomoc administracyjna - stażysta
Łukasz Klimkiewicz
58 322 33 18 , 58 300 05 09 ,
TT
Specjalista ds. technicznych
Małgorzata Wardyn
58 322 33 18 , 58 300 05 09 ,
pok. 7
TT
Inspektor nadzoru
Piotr Topolski
58 302 03 31 ,
pok. 8
TT
Specjalista ds. technicznych
Cecylia Darda
58 300 09 86 ,
pok. 9
TT
Specjalista ds. technicznych
Katarzyna Szejko
58 320 10 15 ,
pok. 10
TT
Inspektor nadzoru
Cezary Mech
58 300 02 82 ,
pok. 11
TT
Starszy specjalista ds. technicznych
Waldemar Kaczkowski
58 302 41 11 , 58 300 04 97 ,
TT
Specjalista ds. technicznych
Sabina Kurcewicz
58 302 41 11 , 58 300 04 97 ,
pok. 12
TT
Inspektor ds. technicznych
Barbara Kozłowska
58 301 40 73 , 58 322 34 38 ,
TT
Specjalista ds. sprawozdawczości inwestorskiej
Alicja Tomczak
58 301 40 73 , 58 322 34 38 ,
pok. 101
TT
Inspektor nadzoru
Beata Jerzy
58 322 34 37 ,
pok. 102
TT
Inspektor nadzoru
Aleksandra Sikora
58 302 41 62 , 58 300 08 20 , 58 300 05 47 ,
TT
Inspektor nadzoru
Jarosław Tuszyński
58 302 41 62 , 58 300 08 20 , 58 300 05 47 ,
pok. 103
TT
inne
Anna Burzyńska
58 303 20 25 , 58 300 08 80 ,
TT
Pomoc administracyjna - stażysta
Andrzej Zieliński
58 303 20 25 , 58 300 08 80 ,
pok. 104
TT
Specjalista ds. technicznych
Anna Kałowska
58 302 12 32 , 58 301 02 70 ,
pok. 105 A
TT
Zastępca Kierownika
Cezary Sobieraj
58 300 05 74 , 58 301 03 00 ,
TT
Kierownik
Krzysztof Sokołowski
58 300 05 74 , 58 301 03 00 ,
pok. 106
TT
Starszy referent ds. technicznych
Ewa Bełtkiewicz
58 301 40 73 ,
pok. 108
TT
Starszy inspektor nadzoru
Jarosław Kęsicki
58 320 10 82 ,
pok. 109
TT
Inspektor nadzoru
Karol Baranowski
58 303 24 30 ,
pok. 110
TT
Starszy specjalista ds. technicznych
Bernadetta Kondek
58 300 05 53 ,
pok. 111
TT
Inspektor nadzoru
Tomasz Gorgoń
58 302 12 34 ,
TT
inne
Maja Okońska
58 302 12 34 ,
pok. 112
TT
Inspektor nadzoru
Anna Jeżowska
58 302 43 80 ,
pok. 113
TT
inne
Marta Brodnicka
58 300 08 83 ,
pok. 114
TT
Inspektor nadzoru ds. sanitarnych
Joanna Jażdżewska
58 302 12 33 ,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij