Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Pion Techniczny
ul. Cygańska Góra 1,
80-171 Gdańsk - Suchanino
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 2
TT
Starszy specjalista ds. kosztorysowania
Cezary Trajdos
58 300 09 87,
pok. 5
TT
Specjalista ds. technicznych
Małgorzata Wardyn
58 322 33 18, 58 300 05 09,
pok. 12
TT
Inspektor ds. sprawozdawczości inwestorskich
Katarzyna Masłowska
58 300 08 81, 58 322 00 20, 58 302 08 72,
TT
Pomoc administracyjna
Marcin Smoszna
58 322 00 20, 58 300 08 81, 58 302 08 72,
TT
Specjalista ds. sprawozdawczości inwestorskiej
Alicja Tomczak
58 300 08 81, 58 322 00 20, 58 302 08 72,
pok. 102
TT
Inspektor nadzoru
Małgorzata Brosowska
58 302 41 62, 58 300 09 86, 58 302 64 35,
TT
Inspektor nadzoru
Jarosław Tuszyński
58 302 41 62, 58 300 09 86, 58 302 64 35,
pok. 103
TT
Specjalista ds. technicznych
Norbert Ratkiewicz
58 303 20 25,
pok. 104
TT
Specjalista ds. technicznych
Anna Kałowska
58 302 12 32,
TT
Specjalista ds. technicznych
Jadwiga Pierz
58 302 12 32,
pok. 105 A
TT
Zastępca kierownika
Kamila Zmuda-Baszczyn
58 300 05 74,
pok. 105 B
TT
Kierownik
Artur Kościuk
TT
Kierownik
Jarosław Nałęcz
pok. 107
TF
Inspektor nadzoru
Anna Sochańska
58 300 06 22,
pok. 108
TT
Starszy inspektor nadzoru
Jarosław Kęsicki
58 320 10 82,
pok. 109
TF
Starszy specjalista ds. technicznych
Tomasz Brzeziński
58 303 24 30,
pok. 111
TT
Inspektor ds. technicznych
Anna Pyszniewska
58 302 12 34, 58 300 02 73,
TT
Inspektor nadzoru
Leszek Rosochacki
58 302 12 34, 58 300 02 73,
pok. 112
TT
Starszy inspektor ds. technicznych
Sebastian Jarosz
58 302 12 31,
pok. 113
TT
Starszy inspektor nadzoru
Cezary Łukaszewicz
58 300 08 83,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij