Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Zarząd
ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk - Wrzeszcz
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 2
NZ
Kierownik
Leszek Wróblewski
58 340 76 46,
pok. 3
ND
Inspektor ds. informacji i komunikacji
Marzena Dybowska
58 524 10 80, 58 524 10 82,
ND
Kierownik
Aleksandra Strug
58 524 10 82, 58 524 10 80,
pok. 4
NZ
Inspektor ds. zamówień
Monika Kąkol
58 320 02 20, 58 320 12 95, 58 320 10 32, 58 302 32 82,
NZ
Starszy inspektor ds. zamówień publicznych
Daria Paprocka-Fabisiak
58 320 12 95, 58 320 10 32, 58 320 02 20, 58 302 32 82,
NZ
Inspektor ds. zamówień
Joanna Rybicka
58 320 10 32, 58 320 12 95, 58 320 02 20, 58 302 32 82,
NZ
Specjalista ds. zamówień publicznych
Marek Skuhra
58 302 32 82, 58 320 12 95, 58 320 10 32, 58 320 02 20,
NZ
Inspektor ds. zamówień
Magdalena Wojciechowska
58 320 02 20, 58 320 12 95, 58 320 10 32, 58 302 32 82,
pok. 5
TF
Inspektor ds. dokumentacji technicznej
Barbara Dowda-Tchórzewska
58 524 10 44, 58 524 10 35,
TF
Starszy referent ds. dokumentacji technicznej
Wioletta Krzemińska
58 524 10 44, 58 524 10 35,
TF
Inspektor ds. funduszy
Piotr Ziętara
58 524 10 44, 58 524 10 35,
pok. 6
NM
Radca prawny
Paweł Ławiński
58 522 07 71, 58 524 10 21,
NM
Radca prawny - koordynator
Ryszard Skarbek
58 524 10 21, 58 522 07 71,
pok. 8 Kancelaria
NO
Referent ds. kancelarii
Klaudia Antkiewicz
58 341 10 26, 58 524 10 26,
NO
Pomoc administracyjna
Sylwia Sela
58 524 10 26, 58 341 10 26,
pok. 9
NO
Specjalista ds. kancelarii
Maria Głombiowska
58 524 10 60, 58 524 10 24,
NO
Inspektor ds. kancelarii
Teresa Jeszka
58 524 10 24, 58 524 10 60,
pok. 11
NK
Starszy specjalista ds. BHP i ppoż.
Marzena Nieradka
58 524 10 34, 58 524 10 33,
pok. 103 A
DN
Dyrektor
Przemysław Piotr Guzow
pok. 103 B
DT
Zastępca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych
Justyna Kleina-Daszkiewicz
pok. 103 Biuro Dyrekcji
NG
Inspektor ds. organizacyjnych
Beata Chyła
58 524 10 16, 58 341 76 83, 58 524 10 85, 58 341 79 32,
NG
Pomoc administracyjna
Karolina Pilarska
58 524 10 16, 58 341 76 83, 58 524 10 85, 58 341 79 32,
NG
Referent ds. organizacyjnych
Weronika Półjanowska
58 524 10 16, 58 341 76 83, 58 524 10 85, 58 341 79 32,
pok. 103 C
DU
Zastępca Dyrektora ds. gospodarki zasobami
Waldemar Rydlewski
pok. 103 D
NG
Kierownik
Magdalena Juncewicz
58 524 10 66,
pok. 108
TF
Kierownik
Agnieszka Kukiełczak
58 524 10 88,
TF
Inspektor ds. projektów europejskich
Malwina Mańkowska
58 524 10 88,
pok. 110
NO
Kierownik
Beata Majsterek
58 524 10 14, 58 524 10 07, 58 340 60 56,
NO
Pomoc administracyjna
Joanna Żuralska
58 524 10 07, 58 524 10 14, 58 340 60 56,
pok. 111
NK
Zastępca kierownika
Małgorzata Choniej
58 524 10 93, 58 524 11 85, 58 524 10 71,
NK
Specjalista ds. zatrudnienia i kadr
Anna Juncewicz
58 524 11 85, 58 524 10 93, 58 524 10 71,
NK
Inspektor ds. zatrudniania i kadr
Sylwia Mąka
58 524 10 93, 58 524 11 85, 58 524 10 71,
NK
Specjalista ds. płac i socjalnych
Małgorzata Milczarek
58 524 10 93, 58 524 11 85, 58 524 10 71,
pok. 112
NK
Pomoc administracyjna
Danuta Kocman
58 524 10 15,
NK
Specjalista ds. płac
Dominika Krzak
58 524 10 15,
pok. 113
NK
Kierownik
Henryka Ziółkowska
58 524 10 09,
pok. 201
KF
Inspektor ds. finansowych
Sylwia Kozak
58 524 10 40, 58 524 59 60,
KF
Specjalista ds. finansowych
Emilia Podgórska
58 524 59 60, 58 524 10 40,
pok. 202
KF
Inspektor ds. finansowych
Joanna Chachulska
58 524 10 31, 58 344 60 73,
KF
Inspektor ds. finansowych
Albina Knop
58 524 10 31, 58 344 60 73,
KF
Specjalista ds. księgowości materiałowej
Joanna Kropacz
58 524 10 31, 58 344 60 73,
pok. 203
KK
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Richert
58 524 10 59, 58 524 10 54,
KK
Inspektor ds. sprawozdawczości i analiz
Magdalena Wencel
58 524 10 54, 58 524 10 59,
pok. 205
KK
Inspektor ds. finansowych
Anna Piec
58 524 10 10, 58 524 10 92, 58 524 10 39, 58 524 10 05,
KK
Specjalista ds. księgowości
Joanna Świąder
58 524 10 39, 58 524 10 92, 58 524 10 10, 58 524 10 05,
KK
Specjalista ds. finansowych
Justyna Wiśniewska
58 524 10 92, 58 524 10 39, 58 524 10 10, 58 524 10 05,
pok. 207
KF
Główny specjalista ds. ubezpieczeń
Iwona Budnik
58 345 08 88,
pok. 208
KO
Główny specjalista ds. opłat i rozliczeń-Koordynator
Alicja Gulczyńska
, 58 524 10 27, 58 524 10 26,
pok. 209
KK
Kierownik
Beata Matuszewska
58 524 10 56,
pok. 210
KF
Specjalista ds. finansowych
Marzena Andruchów
58 524 10 06, 58 524 10 32, 58 524 10 19,
KF
Specjalista ds. finansowych
Dorota Kukiełka
58 524 10 19, 58 524 10 32, 58 524 10 06,
KF
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Anna Skowrońska
58 524 10 32, 58 524 10 19, 58 524 10 06,
KF
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Marlena Wolińska
58 524 10 06, 58 524 10 32, 58 524 10 19,
pok. 211
EK
Główny Księgowy
Anna Grenda-Jastrzembska
58 524 10 37,
pok. 212
KK
Specjalista ds. podatków
Katarzyna Mróz
58 524 10 65, 58 524 10 57,
KK
Specjalista ds. podatków
Danuta Piekarczyk
58 524 10 57, 58 524 10 65,
pok. 301
KS
Starszy specjalista ds. kosztów
Barbara Kwapińska
58 524 10 29, 58 524 10 68,
KS
Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Majewska
58 524 10 68, 58 524 10 29,
pok. 302
KS
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Grażyna Bogacka
58 524 10 51,
KS
Specjalista ds. rozliczeń
Halina Rogóż
58 524 10 51,
pok. 303
KS
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Wiesława Gardzisz
58 524 10 08,
KS
Specjalista ds. rozliczeń
Małgorzata Giecewicz
58 524 10 08,
pok. 304
KS
Specjalista ds. rozliczeń
Barbara Biesik
58 524 10 49,
KS
Specjalista ds. finansowych
Barbara Pawłowska
58 524 10 49,
pok. 305
KS
Starszy specjalista ds. planowania i analiz
Katarzyna Domiszewska
58 524 10 81,
KS
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Iwona Grobelska
58 524 10 81,
KS
Specjalista ds. księgowości
Mirosława Krzyżańska
58 524 10 81,
pok. 306
KS
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Karolina Klawon
58 524 10 04, 58 524 10 74, 58 524 10 62, 58 524 10 22,
KS
Pomoc administracyjna
Karolina Satowska
58 524 10 22, 58 524 10 74, 58 524 10 62, 58 524 10 04,
KS
Inspektor ds. kosztów
Katarzyna Zajcew
58 524 10 74, 58 524 10 62, 58 524 10 22, 58 524 10 04,
pok. 307
KS
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Iwona Oleksa
58 524 10 52,
KS
Specjalista ds. księgowo-finansowych
Adela Rychert
58 524 10 52,
pok. 308
KS
Kierownik
Beata Przybylska
58 524 10 46,
pok. 310
KK
Specjalista ds. finansowych
Leszek Gottmann
58 524 10 28,
pok. 311
NI
Starszy specjalista ds. informatyki
Iwona Ćwik
58 524 10 42,
pok. 312
NI
Kierownik
Ryszard Cierocki
58 524 10 20, 58 524 10 20, 58 524 10 12,
NJ
Pełnomocnik Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Informacji - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przemysław Jatkiewicz
58 524 10 12, 58 524 10 20, 58 524 10 20,
pok. 313
NI
Specjalista ds. informatyki
Bogdan Brożek
58 524 10 11,
pok. 314
NI
Starszy specjalista ds. informatyki
Krzysztof Lewoszewski
58 524 10 23,
pok. 315
NN
Kierownik
Honorata Kowalczyk
58 552 12 47,
NN
Starszy specjalista ds. kontroli
Justyna Zasowska
58 552 12 47,
pok. 316
NN
Specjalista ds. kontroli
Katarzyna Dorejko
58 520 90 73, 58 524 10 73,
NN
Starszy specjalista ds. kontroli
Małgorzata Nowakowska
58 524 10 73, 58 520 90 73,
pok. 317
KF
Specjalista ds. rozliczeń
Brygida Orlanczyk
58 524 59 58, 58 524 59 44, 58 340 60 85,
KF
Starszy specjalista ds. finansowo-ekonomicznych
Gabriela Sak
58 524 59 44, 58 524 59 58, 58 340 60 85,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij