Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

Obsługa lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska odbywa się w Dziale Nieruchomości. Terenem działania jest obszar administracyjny Miasta Gdańska .

rekordy: 204.
l.p.
Powierzchnia
1
54.35 m2
BOM 8
w użyczeniu
2
70.39 m2
BOM 2
w użyczeniu
3
496.01 m2
BOM 7
w użyczeniu
4
98.86 m2
BOM 7
w użyczeniu
5
76.40 m2
BOM 7
w użyczeniu
6
57.51 m2
BOM 7
w użyczeniu
7
74.83 m2
BOM 7
w użyczeniu
8
92.82 m2
BOM 2
w użyczeniu
9
94.45 m2
BOM 7
w użyczeniu
10
197.77 m2
BOM 7
w użyczeniu
11
53.43 m2
BOM 2
w użyczeniu
12
395.34 m2
BOM 2
w użyczeniu
13
40.35 m2
BOM 2
w użyczeniu
14
89.45 m2
BOM 7
w użyczeniu
15
94.69 m2
BOM 7
w użyczeniu
16
185.84 m2
BOM 7
w użyczeniu
17
594.42 m2
BOM 7
w użyczeniu
18
117.96 m2
BOM 8
w użyczeniu
19
37.53 m2
BOM 4
w użyczeniu
20
190.58 m2
BOM 2
w użyczeniu
21
86.02 m2
BOM 2
w użyczeniu
22
92.62 m2
BOM 2
w użyczeniu
23
88.57 m2
BOM 2
w użyczeniu
24
137.57 m2
BOM 2
w użyczeniu
25
58.30 m2
BOM 2
w użyczeniu
26
102.57 m2
BOM 2
w użyczeniu
27
341.39 m2
BOM 2
w użyczeniu
28
83.40 m2
BOM 2
w użyczeniu
29
117.80 m2
BOM 8
w użyczeniu
30
55.50 m2
BOM 7
w użyczeniu
31
266.98 m2
BOM 2
w użyczeniu
32
167.69 m2
BOM 9
w użyczeniu
33
3029.34 m2
BOM 9
w użyczeniu
34
119.40 m2
BOM 8
w użyczeniu
35
263.39 m2
BOM 9
w użyczeniu
36
571.94 m2
BOM 9
w użyczeniu
37
114.69 m2
BOM 2
w użyczeniu
38
129.24 m2
BOM 2
w użyczeniu
39
159.99 m2
BOM 2
w użyczeniu
40
125.83 m2
BOM 2
w użyczeniu
41
194.69 m2
BOM 4
w użyczeniu
42
129.07 m2
BOM 4
w użyczeniu
43
51.70 m2
BOM 2
w użyczeniu
44
94.46 m2
BOM 8
w użyczeniu
45
169.21 m2
BOM 7
w użyczeniu
46
83.38 m2
BOM 7
w użyczeniu
47
120.97 m2
BOM 7
w użyczeniu
48
128.87 m2
BOM 7
w użyczeniu
49
51.00 m2
BOM 8
w użyczeniu
50
167.35 m2
BOM 7
w użyczeniu
51
28.78 m2
BOM 7
w użyczeniu
52
98.69 m2
BOM 7
w użyczeniu
53
52.17 m2
BOM 7
w użyczeniu
54
132.27 m2
BOM 7
w użyczeniu
55
278.54 m2
BOM 8
w użyczeniu
56
51.86 m2
BOM 9
w użyczeniu
57
51.23 m2
BOM 9
w użyczeniu
58
25.57 m2
BOM 9
w użyczeniu
59
98.68 m2
BOM 2
w użyczeniu
60
139.65 m2
BOM 1
w użyczeniu
61
61.29 m2
BOM 1
w użyczeniu
62
121.61 m2
BOM 1
w użyczeniu
63
47.80 m2
BOM 2
w użyczeniu
64
35.70 m2
BOM 2
w użyczeniu
65
60.00 m2
BOM 2
w użyczeniu
66
2526.02 m2
BOM 2
w użyczeniu
67
82.30 m2
BOM 7
w użyczeniu
68
638.06 m2
BOM 7
w użyczeniu
69
95.10 m2
BOM 7
w użyczeniu
70
179.69 m2
BOM 8
w użyczeniu
71
438.02 m2
BOM 8
w użyczeniu
72
56.06 m2
BOM 8
w użyczeniu
73
113.55 m2
BOM 8
w użyczeniu
74
789.01 m2
BOM 8
w użyczeniu
75
1515.41 m2
BOM 8
w użyczeniu
76
75.85 m2
BOM 8
w użyczeniu
77
108.07 m2
BOM 8
w użyczeniu
78
45.80 m2
BOM 8
w użyczeniu
79
381.88 m2
BOM 7
w użyczeniu
80
76.61 m2
BOM 8
w użyczeniu
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij