Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

Obsługa lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska odbywa się w Dziale Nieruchomości. Terenem działania jest obszar administracyjny Miasta Gdańska .

rekordy: 208.
l.p.
Powierzchnia
1
54.35 m2
BOM 8
w użyczeniu
2
70.39 m2
BOM 2
w użyczeniu
3
496.01 m2
BOM 7
w użyczeniu
4
98.86 m2
BOM 7
w użyczeniu
5
76.40 m2
BOM 7
w użyczeniu
6
57.51 m2
BOM 7
w użyczeniu
7
74.83 m2
BOM 7
w użyczeniu
8
92.82 m2
BOM 2
w użyczeniu
9
94.45 m2
BOM 7
w użyczeniu
10
197.77 m2
BOM 7
w użyczeniu
11
53.43 m2
BOM 2
w użyczeniu
12
395.34 m2
BOM 2
w użyczeniu
13
40.35 m2
BOM 2
w użyczeniu
14
89.45 m2
BOM 7
w użyczeniu
15
94.69 m2
BOM 7
w użyczeniu
16
594.42 m2
BOM 7
w użyczeniu
17
185.84 m2
BOM 7
w użyczeniu
18
117.96 m2
BOM 8
w użyczeniu
19
37.53 m2
BOM 4
w użyczeniu
20
190.58 m2
BOM 2
w użyczeniu
21
86.02 m2
BOM 2
w użyczeniu
22
88.57 m2
BOM 2
w użyczeniu
23
92.62 m2
BOM 2
w użyczeniu
24
137.57 m2
BOM 2
w użyczeniu
25
102.57 m2
BOM 2
w użyczeniu
26
58.30 m2
BOM 2
w użyczeniu
27
341.39 m2
BOM 2
w użyczeniu
28
0.00 m2
BOM 2
w użyczeniu
29
158.02 m2
BOM 2
w użyczeniu
30
83.40 m2
BOM 2
w użyczeniu
31
117.80 m2
BOM 8
w użyczeniu
32
55.50 m2
BOM 7
w użyczeniu
33
266.98 m2
BOM 2
w użyczeniu
34
167.69 m2
BOM 9
w użyczeniu
35
3029.34 m2
BOM 9
w użyczeniu
36
119.40 m2
BOM 8
w użyczeniu
37
263.39 m2
BOM 9
w użyczeniu
38
571.94 m2
BOM 9
w użyczeniu
39
114.69 m2
BOM 2
w użyczeniu
40
125.83 m2
BOM 2
w użyczeniu
41
129.24 m2
BOM 2
w użyczeniu
42
159.99 m2
BOM 2
w użyczeniu
43
194.69 m2
BOM 4
w użyczeniu
44
129.07 m2
BOM 4
w użyczeniu
45
51.70 m2
BOM 2
w użyczeniu
46
94.46 m2
BOM 8
w użyczeniu
47
169.21 m2
BOM 7
w użyczeniu
48
83.38 m2
BOM 7
w użyczeniu
49
120.97 m2
BOM 7
w użyczeniu
50
128.87 m2
BOM 7
w użyczeniu
51
51.00 m2
BOM 8
w użyczeniu
52
167.35 m2
BOM 7
w użyczeniu
53
28.78 m2
BOM 7
w użyczeniu
54
98.69 m2
BOM 7
w użyczeniu
55
52.17 m2
BOM 7
w użyczeniu
56
132.27 m2
BOM 7
w użyczeniu
57
278.54 m2
BOM 8
w użyczeniu
58
51.86 m2
BOM 9
w użyczeniu
59
51.23 m2
BOM 9
w użyczeniu
60
25.57 m2
BOM 9
w użyczeniu
61
98.68 m2
BOM 2
w użyczeniu
62
61.29 m2
BOM 1
w użyczeniu
63
139.65 m2
BOM 1
w użyczeniu
64
121.61 m2
BOM 1
w użyczeniu
65
47.80 m2
BOM 2
w użyczeniu
66
35.70 m2
BOM 2
w użyczeniu
67
60.00 m2
BOM 2
w użyczeniu
68
2526.02 m2
BOM 2
w użyczeniu
69
82.30 m2
BOM 7
w użyczeniu
70
638.06 m2
BOM 7
w użyczeniu
71
95.10 m2
BOM 7
w użyczeniu
72
179.69 m2
BOM 8
w użyczeniu
73
438.02 m2
BOM 8
w użyczeniu
74
56.06 m2
BOM 8
w użyczeniu
75
113.55 m2
BOM 8
w użyczeniu
76
1515.41 m2
BOM 8
w użyczeniu
77
789.01 m2
BOM 8
w użyczeniu
78
75.85 m2
BOM 8
w użyczeniu
79
108.07 m2
BOM 8
w użyczeniu
80
45.80 m2
BOM 8
w użyczeniu
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij