Gdańskie Nieruchomości

Podwórka

Dzierżawa / współdzierżawa terenu przyległego
Wniosek o dzierżawę / współdzierżawę
pobierz doc
Uchwała o dzierżawę
pobierz doc
Uchwała o współdzierżawę
pobierz doc
Wniosek o dzierżawę pod PGO
pobierz doc
Wspólne Podwórko 2023
Zarządzenie nr 1218/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia, przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Programu pod nazwą „Wspólne podwórko 2023”.
pobierz pdf
Załącznik nr 1 - Regulamin Programu
pobierz pdf
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wzór wniosku o przyjęcie koncepcji/projektu zagospodarowania zaplecza podwórzowego.
pobierz pdf
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wzór uchwały w sprawie przystąpienia do Programu.
pobierz pdf
Załącznik nr 3 do Regulaminu
Opis zagospodarowania.
pobierz pdf
Załącznik nr 4 do Regulaminu
Tabela punktowa
pobierz pdf
Załącznik nr 5 do Regulaminu
Wzór Oświadczenia.
pobierz pdf
Załącznik nr 6 do Regulaminu
Wzór Oświadczenia.
pobierz pdf
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij