Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Kolejne postępowania na remonty lokali mieszkalnych na uproszczonych zasadach

W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii, niosącym za sobą negatywne skutki w przestrzeni gospodarczej, Gdańskie Nieruchomości wyszły naprzeciw przedsiębiorcom z branży budowlanej, z pomocą których realizują systematyczną modernizację zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Gdańska.

Z myślą o nich, przygotowany został pakiet ułatwień przetargowych, dotyczący udzielania zamówień na remonty lokali mieszkalnych. Umożliwi on przystępowanie do przetargów większej liczbie podmiotów gospodarczych. Pakiet przewiduje mniejszy zakres zamówienia, obniżoną wysokość wadium czy płatność częściową, po realizacji poszczególnych etapów, co ułatwi wykonawcy zachowanie płynności finansowej i bieżące regulowanie należności związanych z realizacją zadania.

Więcej -> https://www.nieruchomoscigda.pl/wiadomosci/aktualnosci,2637.html

Ogłoszone zostały kolejne przetargi na remonty lokali mieszkalnych na uproszczonych zasadach. Zamówienia dotyczą wykonania remontów:

-> Lokali mieszkalnych przy ul. Dworskiej 8/6 i ul. Szklana Huta 2 lok. 1 w Gdańsku.

https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie-4669.htm

-> Lokali mieszkalnych przy ul. Goszczyńskiego 19 lok. 5 i ul. Przegalińskiej 60 lok. 6 w Gdańsku.

https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie-4676.htm

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ogłoszeniami i składania ofert.

Wszystkich zainteresowanych wynikami przetargów, zapraszamy na transmisje na żywo na kanale YouTube Gdańskich Nieruchomości. Otwarcie ofert nastąpi kolejno 4 i 11 maja 2020 r., o godz. 11:15.

-> https://www.youtube.com/channel/UCFnKvqlcVmuLgJuyS14LKSQ

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij