Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Pożar wykwaterowanego budynku przy ul. Owsianej.

W związku z informacją o kolejnym pożarze w budynku przy ul. Owsianej uprzejmie informujemy, że w sobotę 29.01.2022 r. w trakcie wykonywania prac zabezpieczających, stwierdzono zadymienie pomieszczeń, mogące wskazywać na dalsze tlenie się pogorzeliska.

Niezwłocznie wezwana została Straż Pożarna, która podjęła czynności związane z dogaszaniem pożaru, który miał miejsce dzień wcześniej. Stąd też nieprawdziwa jest informacja o kolejnym zdarzeniu. Jednocześnie potwierdzamy, że pomimo zastosowanych dotychczas zabezpieczeń, w tym odłączeniu wszystkich mediów, w styczniu w budynku przy ul. Owsianej 1-3 miały miejsce 3 zdarzenia, które wymagały interwencji Straży Pożarnej. Pierwszy pożar miał miejsce 18 stycznia, do kolejnego zdarzenia doszło dzień później, prawdopodobną przyczyną było podpalenie. Kolejny pożar miał miejsce w piątek, 28.01.2022 r., sobotnia interwencja związana była z koniecznością dogaszenia pogorzeliska.

Niezwłocznie po pierwszym zdarzeniu rozpoczęliśmy ponowne zabezpieczanie budynku, w tym uzupełnianie zabezpieczeń, które uległy zniszczeniu w trakcie prowadzonej akcji gaśniczej. Zabezpieczenie budynku przerywane poszczególnymi zdarzeniami jest aktualnie wykonywane, dodatkowo, z uwagi na ryzyko kolejnych podpaleń, nieruchomość objęta została dozorem fizycznym, co ogranicza ryzyko kolejnych zdarzeń.

Już po pierwszym zdarzeniu zwróciliśmy się do Policji z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu wyjaśnienia i ujęcia sprawcy podpalenia. Dodatkowo, biorąc pod uwagę całe tło zdarzeń, w tym ścisłe powiązanie z aktywnością medialną różnych osób, wystosowaliśmy do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i objęcie nadzorem działań Policji w tej sprawie.

Z dużym zainteresowaniem zapoznaliśmy się również ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Radnych PIS, z udziałem Pana Posła Płażyńskiego. Niestety, z przykrością stwierdzamy, że aktywność ta stale nakierowana jest na przypisywanie sobie działań, które Gdańskie Nieruchomości sukcesywnie wdrażają w ramach działań optymalizacyjnych, prowadzonych od 2019 roku.

System inwentaryzacji zasobu, wspomniany przez organizatorów konferencji, wdrożony został już w 2020 r. Od tego czasu w jednostce funkcjonuje zintegrowany system informatyczny, umożliwiający gromadzenie wszystkich niezbędnych danych dotyczących poszczególnych nieruchomości, w jednym miejscu. Obecnie rozpoczął się proces inwentaryzacji, realizowany z wykorzystaniem skanningu laserowego, dzięki czemu otrzymujemy pełne odwzorowanie lokali i budynków, znajdujących się w zasobie komunalnym.

W zakresie usprawnienia obsługi mieszkańców, jesteśmy na końcowym etapie realizacji nowego systemu telefonicznego, który przewiduje m.in. także wspomnianą przez Radnych rejestracje rozmów telefonicznych, która w razie konieczności, da możliwość odtworzenia przeprowadzonej rozmowy i zweryfikowania jej przebiegu. Wdrożenie systemu poprzedzone było opracowaniem schematu funkcjonalnego, rozeznaniem rynku, a finalnie wyłonieniem wykonawcy, co zrealizowane zostało już w 2021 r. i skutkuje rozpoczętym w tym roku procesem wymiany urządzeń oraz sieci.

Modernizacja zasobu komunalnego, została rozpoczęta dwa lata temu, dzięki m.in. pozyskaniu finansowania ze środków UE. 10 budynków zrewitalizowanych w ubiegłym roku w Nowym Porcie, trwające obecnie remonty budynków na Dolnym Mieście i na Oruni, pełna termomodernizacja budynku przy ul. Dickensa 2 zakończona w 2021 r., ale także kompleksowy remont budynków przy ul. Trakt św. Wojciecha 58 oraz Chłodnej 9 i 10 w 2020 r. to jedne z wielu przykładów na to, że proces modernizacji jest już w trakcie realizacji. Podobnie jak budząca zachwyt mieszkańców, spektakularna metamorfoza budynków przy ul. Aldony 7 i Wajdeloty 4, gdzie w ramach przeprowadzanych prac, wyodrębnione zostało dodatkowe mieszkanie.  Równolegle, trwają systemowe przygotowania, do realizacji kolejnych tak ważnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Obecnie, w dobie permanentnych podwyżek opłat za ciepło, gaz i energię elektryczną, stają się one jeszcze bardziej potrzebne. Niestety o tych okolicznościach, co do których jako przedstawiciele partii mogliby Panowie powiedzieć, wiele, milczą...

Co istotne, biorąc pod uwagę fakt, że wiedzę do kolejnych odsłon swojej aktywności medialnej, osoby te czerpią z uzyskiwanych od Gdańskich Nieruchomości informacji o prawadzonych działaniach, w dalszym ciągu deklarujemy, że będziemy je przekazywać do wiadomości.

Kolejny już raz, zachęcamy Pana Posła wraz ze współpracownikami, do bezpośredniej współpracy i merytorycznej rozmowy nad możliwościami ich zaangażowania w pracę dla Gdańska, a w przypadku zaistnienia pozytywnych efektów, będziemy pierwszymi, którzy o tym powiedzą.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij