Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Rewitalizacja Biskupiej Górki – pierwszy budynek po kompleksowym remoncie już gotowy do zamieszkania.

Biskupia Górka to jeden z obszarów Gdańska objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, który dzięki remontom budynków, ulic i działaniom społecznym przechodzi metamorfozę. Na terenie miasta Rewitalizacją objętych zostało w sumie 45 budynków mieszkalnych, 13 z nich przeznaczono do kompleksowych prac remontowych. W ostatnich dniach czerwca zakończono prace w pierwszym z budynków na Biskupiej Górce, przy ul. Salwator 7, do którego już niebawem wprowadzą się mieszkańcy.

Rewitalizacja obejmuje kompleksowe działania mające na celu ożywienie objętych programem rejonów Miasta, prowadzone na wielu płaszczyznach jednocześnie. Gminnym Programem Rewitalizacji w Gdańsku objęte zostały cztery obszary: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto, Plac Wałowy i Stare Przedmiescie, Orunia oraz Biskupia Górka i Stary Chełm. Działania zaplanowane w rejonach objętych rewitalizacją prowadzone są przez wyznaczone jednostki miasta, a także Wspólnoty Mieszkaniowe, które również zaproszone zostały udziału w programie i skorzystały ze wsparcia finansowego na remont budynku.

Przebudowę i remonty ulic w ramach rewitalizacji realizuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, a modernizacją budynków mieszkalnych i lokali na działania społeczne, które powstały w każdym z 4 obszarów, zajmują się Gdańskie Nieruchomości.

W 2021 r. prace remontowe zakończyły się w 10 budynkach w Nowym Porcie, większość prac zakończyła się już także na Dolnym Mieście oraz na Oruni. 2023 r. to czas realizacji prac na Biskupiej Górce, gdzie po kompletowym remoncie do użytkowania oddano pierwszy z 13 budynków.

Funkcjonalne i komfortowe mieszkania w pięknie odnowionych kamienicach.

Zakres robót zaplanowany dla miejskich budynków na Biskupiej Górce przewiduje zarówno prace na zewnątrz, jak i wewnątrz nieruchomości. Remont obejmuje wszystkie elementy konstrukcyjne budynków, wymianę instalacji, w tym likwidację dotychczasowych, nieekologicznych form ogrzewania i podłączenie wszystkich mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dla każdej nieruchomości opracowany został indywidualny projekt wykonawczy oraz program prac konserwatorskich, szczegółowo określający zakres oraz sposób realizacji prac restauratorskich. Dzięki pracom prowadzonym w ramach Rewitalizacji, związanym z restauracją, a nierzadko także odtworzeniem detali architektonicznych oraz stolarki, której przywracany jest pierwotny podział i kolorystyka, budynki odzyskują dawną świetność. Dostosowanie nieruchomości do współczesnych wymogów i standardów, przy użyciu najnowszych technologii budowlanych, przenosi często wiekowe już budynki do XXI w., zapewniając komfortowe i ekologiczne mieszkania ich użytkownikom.

Prace remontowe w budynku przy ul. Salwator 7 trwały 11 miesięcy, ich koszt wyniósł 1 840 000 zł, a już wkrótce do obu mieszkań w odnowionym budynku wprowadzą się mieszkańcy.

Więcej informacji na temat remontu budynku przy Salwator 7 i rewitalizacji Biskupiej Górki znaleźć można w materiale https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Trwa-rewitalizacja-Biskupiej-Gorki-Pierwsza-kamienica-czeka-na-lokatorow,a,246144.

Szczegółowe informacje na temat remontów budynków prowadzonych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dostępne są w zakładce Inwestycje

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 09. Konwersja, działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Mertopolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT oraz funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.


piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij