Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Pożar w budynku mieszkalnym przy ul. Bałtyckiej 25.

W piątek 14.07.2023 r. w godzinach wczesnoporannych otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Bałtyckiej 25 w Jelitkowie. Nasze służby niezwłocznie udały się na miejsce zdarzenia. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa znaczna część połaci dachu oraz pomieszczeń mieszkalnych. W zdarzeniu nie ucierpiała żadna z osób przebywających w budynku. Nieruchomość nie nadaje się do ponownego zasiedlenia, a wszyscy mieszkańcy otrzymali propozycję tymczasowego zakwaterowania.

Stan techniczny oraz rozmiar zniszczeń, do jakich doszło w budynku w wyniku pożaru oraz prowadzonej akcji gaśniczej, oceniają na miejscu służby Gdańskich Nieruchomości. Po szczegółowej ocenie technicznej niezwłocznie podjęte zostaną działania zabezpieczające obiekt oraz decyzje o dalszych działaniach w nieruchomości.piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij