Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Konkurs na najem lokali użytkowych

Ogłoszone zostały kolejne lokale użytkowe przeznaczone na wynajem. Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ogłoszeniem i składania ofert w konkursie.

Oferty dotyczą lokali:

-> Lokal 250.69 m przy ul. Grunwaldzkiej 44

https://www.nieruchomoscigda.pl/wiadomosci/przetargi,2680.html

-> Lokal 489.92 m przy ul. Kościuszki 7A

https://www.nieruchomoscigda.pl/wiadomosci/przetargi,2678.html

Regulamin organizowania i przeprowadzania pisemnego konkursu ofert na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz wzór umowy najmu dostępny jest na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/nieruchomosci/dokumenty

 

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij