Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
3 Maja 24,25

Kod wspólnoty: 51114
UO: 1
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 0
Procentowy udział gminy we współwłasności: 15.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 85.00%

Zarządca:
WABO

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 19
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 90
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 109
razem użytkowych: 0
ogółem: 109
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 605.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 3811.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 4416.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 4416.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2008 wykonanie domofonu (kl. 25A)
1 202,58 pln 210,45 pln
2 2008 remont dachu ceramicznego wraz z wymianą rynien i rur spustowych
725 198,70 pln 126 909,77 pln
3 2011 remont instalacji odgromowej (kl. 25)
5 400,00 pln 945,00 pln
4 2012 wykonanie domofonów
19 000,00 pln 3 325,00 pln
5 2012 wymiana drzwi do klatki schodowej (kl. 25A)
4 735,00 pln 828,63 pln
6 2012 wymiana okien na klatce schodowej (kl. 25A)
7 837,19 pln 1 371,51 pln
7 2012 montaż domofonów (kl. 24 i 25)
21 400,85 pln 3 745,15 pln
8 2013 izolacja pionowa i pozioma scian fundamentowych, montaż doswietlaczy okiennych i remont istniejacej nawierzchni
420 007,00 pln 73 501,23 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij