Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Angielska Grobla 14A-D

Kod wspólnoty: 20810
UO: 1
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 4
Procentowy udział gminy we współwłasności: 96.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 3.00%

Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 27
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 1
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 28
razem użytkowych: 0
ogółem: 28
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 1086.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 41.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 1127.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 1127.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2007 remont dachu papowego oraz montaż daszków nad klatką B, C
7 319,27 pln 7 052,84 pln
2 2010 wykonanie orzeczenia technicznego dot. stanu technicznego stropu
2 500,00 pln 2 409,00 pln
3 2011 zabezpieczenie dachu
9 200,00 pln 8 865,12 pln
4 2012 wzmocnienie stropu pomiędzy parterem a I piętrem
6 497,86 pln 6 261,33 pln
5 2014 wymiana domofonów, wymiana drzwi wejściowych, wymiana stolarki okiennej w części wspólnej
31 738,00 pln 30 547,82 pln
6 2015 wymiana instalacji elektrycznej
14 513,00 pln 13 968,76 pln
7 2016 wymiana instalacji elektrycznej, naprawa podestu przy oknie, wymiana pionu kanalizacyjnego
39 084,40 pln 37 618,73 pln
8 2018 naprawa instalacji elektrycznej
784,92 pln 755,49 pln
9 2019 remont instalacji gazowej
5 599,84 pln 5 389,84 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij