Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Angielska Grobla 8/10A-E

Kod wspólnoty: 24443
UO: 1
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 20.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 79.00%

Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 6
gminnych użytkowych: 5
wykupionych mieszkalnych: 53
wykupionych użytkowych: 1
razem mieszkalnych: 59
razem użytkowych: 6
ogółem: 65
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 211.00m2
gminnych użytkowych: 307.00m2
wykupionych mieszkalnych: 1988.00m2
wykupionych użytkowych: 72.00m2
razem mieszkalnych: 2199.00m2
razem użytkowych: 379.00m2
ogółem: 2578.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2005 wymiana drzwi wejściowych, wymiana stolarki okiennej w części wspólnej, wymiana domofonu
30 500,00 pln 11 227,05 pln
2 2007 docieplenie ściany szczytowej
23 500,00 pln 7 790,25 pln
3 2010 - 2011 remont dachu papowego, doszczelnienie instalacji gazowej
120 800,00 pln 31 311,36 pln
4 2014 montaż lamp na czujki ruchu, budowa altany śmietnikowej
16 554,35 pln 3 835,64 pln
5 2015 czyszczenie pionów kanalizacyjnych, wykonanie krat na świetlikach
1 971,00 pln 456,68 pln
6 2016 naprawa dachu, częściowa wymiana rur spustowych, wymiana zaworu podpionowego z częściową wymianą rur
2 343,60 pln 543,01 pln
7 2017 wymiana instalacji eletrycznej, wymiana pionu wod-kan, odbicie luźnych tynków
65 480,00 pln 15 171,71 pln
8 2018 remont klatek schodowych, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi zewnętrznych
304 218,32 pln 70 274,43 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij