Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Angielska Grobla / Seredyńskiego 10B/ 7B

Kod wspólnoty: 20777
UO: 1
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 2
Procentowy udział gminy we współwłasności: 45.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 54.00%

Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 13
gminnych użytkowych: 1
wykupionych mieszkalnych: 14
wykupionych użytkowych: 1
razem mieszkalnych: 27
razem użytkowych: 2
ogółem: 29
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 741.00m2
gminnych użytkowych: 76.00m2
wykupionych mieszkalnych: 969.00m2
wykupionych użytkowych: 19.00m2
razem mieszkalnych: 1710.00m2
razem użytkowych: 95.00m2
ogółem: 1805.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2002 remont balkonów
15 000,00 pln 12 087,00 pln
2 2003 montaż domofonów
3 500,00 pln 2 820,30 pln
3 2003 uszczelnienie instalacji gazowej
12 500,00 pln 10 072,50 pln
4 2005 wymiana instalacji elektrycznej
7 932,70 pln 6 392,16 pln
5 2006 - 2007 remont części dachu
26 097,11 pln 39 067,37 pln
6 2008 wykonanie uszczelnienia przerwanych przewodów kominowych
10 500,00 pln 7 397,25 pln
7 2009 docieplenie szczytów budynków
48 180,00 pln 30 449,76 pln
8 2011 wykonanie izolacji, przygotowanie projektu docieplenia całego budynku
39 300,00 pln 27 175,95 pln
9 2012 wymiana drzwi wejściowych, wymiana drzwiczek kominowych
12 757,33 pln 6 212,81 pln
10 2014 remont klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej
101 000,00 pln 43 551,20 pln
11 2016 naprawa przyłącza energetycznego
3 456,00 pln 1 304,64 pln
12 2017 montaż monitoringu klatki B
3 946,68 pln 1 485,53 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij