Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Baczyńskiego 2

Kod wspólnoty: 246
UO: 3
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 8.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 91.00%

Zarządca:
GESTIA - GDAŃSK

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 8
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 80
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 88
razem użytkowych: 0
ogółem: 88
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 350.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 3.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 353.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 353.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2005 modernizacja dźwigu osobowego
61 811,57 pln 21 423,89 pln
2 2012 docieplenie stropodachu, naprawa elewacji i docieplenie ścian zewnętrznych
448 859,20 pln 226 629,01 pln
3 2013 wykonanie ujęcia wody z opomiarowaniem w piwnicy
589,95 pln 70,50 pln
4 2013 remont pomieszczenia zsypowego i wejścia do budynku
25 909,20 pln 3 096,15 pln
5 2015 czyszczenie pionów i poziomów instalacji sanitarnej
6 000,00 pln 657,00 pln
6 2015 ułożenie wykładziny PCV, malowanie ścian po montazu drzwi
43 076,36 pln 4 716,86 pln
7 2015 rozbudowa systemu monitoringu
5 269,00 pln 576,96 pln
8 2015 modernizacja instalacji domofonowej
7 245,00 pln 793,32 pln
9 2015 likwidacja krat na korytarzach, montaż samozamykaczy
3 714,84 pln 406,77 pln
10 2015 wymiana drzwi na długich korytarzach
21 600,00 pln 2 365,20 pln
11 2016 naprawa dźwigu osobowego
2 484,00 pln 271,00 pln
12 2016 pokrycie części dachu papą termozgrzewalną
1 750,00 pln 190,92 pln
13 2016 czyszczenie mechaniczne kanalizacji sanitarnej
1 671,59 pln 182,37 pln
14 2016 wykonanie poręczy metalowych
984,00 pln 107,35 pln
15 2016 serwis monitoringu
2 594,00 pln 283,00 pln
16 2016 konserwacja instalacji elektrycznej
1 361,70 pln 148,56 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij