Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Baczyńskiego 4

Kod wspólnoty: 247
UO: 3
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 10.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 89.00%

Zarządca:
GESTIA - GDAŃSK

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 9
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 79
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 88
razem użytkowych: 0
ogółem: 88
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 411.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 3.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 414.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 414.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2003 remont dachu
20 381,45 pln 14 108,04 pln
2 2003 remont - parter przybudówka
26 964,00 pln 18 664,48 pln
3 2006 - 2007 docieplenie ścian zewnetrznych wraz z wymianą okien na klatce schodowej
397 884,00 pln 219 711,54 pln
4 2013 remont kabin dźwigów osobowych
81 202,04 pln 12 042,26 pln
5 2013 likwidacja zsypów; przygotowanie pomieszczeń do najmu
3 855,52 pln 571,77 pln
6 2014 remont ścian klatki schodowej
1 479,60 pln 219,42 pln
7 2014 czyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych
4 500,00 pln 667,35 pln
8 2014 wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w piwnicy
859,70 pln 127,49 pln
9 2015 remont balkonów
92 500,00 pln 13 717,75 pln
10 2015 remont instalacji gazowej
722,36 pln 107,13 pln
11 2015 likwidacja gniazd gryzoni
1 058,40 pln 156,96 pln
12 2015 adaptacja pomieszczenia sanitarnego
2 994,84 pln 444,13 pln
13 2015 remont pomieszczenia śmietnika
3 598,76 pln 533,69 pln
14 2016 wymiana 8 pionów wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku
94 329,76 pln 12 725,08 pln
15 2016 wykonanie obudowy pionów wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji, mechaniczne przebicie otworów w stropach
8 832,26 pln 1 191,47 pln
16 2016 naprawa opaski przy budynku, rozbiórka-wykop, likwidacja korytarzy gryzoni, zabezpieczenie betonem, ponowne ułożenie kostki i obrzeży
860,00 pln 116,01 pln
17 2016 naprawa dźwigu osobowego
1 296,00 pln 174,83 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij