Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Batorego 11

Kod wspólnoty: 60910
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 13.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 86.00%

Zarządca:
EUROFORMAT

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 2
gminnych użytkowych: 1
wykupionych mieszkalnych: 8
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 10
razem użytkowych: 1
ogółem: 11
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 89.00m2
gminnych użytkowych: 14.00m2
wykupionych mieszkalnych: 678.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 767.00m2
razem użytkowych: 14.00m2
ogółem: 781.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2001 roboty dekarska-blacharskie z wymianą rynien i opierzeń
2 148,15 pln 1 236,90 pln
2 2003 częściowa wymiana pokrycia dachu
15 978,46 pln 9 200,40 pln
3 2004 częściowa wymiana pokrycia dachu
12 986,45 pln 7 477,60 pln
4 2006 montaż wkładu kwasoodpornego
1 001,52 pln 578,58 pln
5 2007 remont dachu
30 000,72 pln 14 802,36 pln
6 2007 remont wejść do budynku
1 505,85 pln 742,99 pln
7 2008 wymiana rynien i rur spustowych
6 150,19 pln 2 124,89 pln
8 2009 wymiana skrzynek pocztowych
527,04 pln 125,86 pln
9 2009 remont dachu
16 672,43 pln 3 981,38 pln
10 2010 wymiana oświetlenia klatki schodowej
2 000,00 pln 477,60 pln
11 2010 remont balkonu
8 745,00 pln 2 098,80 pln
12 2011 remont balkonów
10 042,07 pln 2 410,10 pln
13 2012 daszek nad wejściem
4 320,00 pln 1 036,80 pln
14 2012 remont dachu
16 478,82 pln 3 954,92 pln
15 2013 remont instalacji elektrycznej
16 097,16 pln 3 863,32 pln
16 2014 izolacja pionowa i pozioma
47 801,51 pln 6 156,83 pln
17 2014 wymiana zaworów
874,80 pln 104,98 pln
18 2016 montaż domofonu cyfrowego
1 500,00 pln 180,00 pln
19 2016 renowacja okien
16 000,00 pln 1 920,00 pln
20 2016 renowacja witraży na klatce schodowej
11 943,00 pln 1 433,16 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij